Gesprek over vrijwilligerswerk in laatste levensfase

Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA) en secretaris Paul de Witte van het CDA in Zwolle brachten op vrijdag 10 november een werkbezoek aan ZwolleDoet! om meer te weten te komen over de VPTZ: de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg.

De VPTZ biedt hulp bij de laatste levensfase van inwoners in Zwolle, Kampen, Hattem en Zwartewaterland. Dit jaar verleenden zij deze hulp al circa zestig keer. Het team bestaat uit veertig vrijwilligers die zowel overdag als ’s avonds paraat staan voor stervenden en helpen bij de persoonlijke verzorging. De inzet varieert van één dag of avond tot meerdere weken. ‘We bieden geen medische hulp’, benadrukt coördinator Ilse Raanhuis. ‘We ondersteunen de thuiszorg, ontlasten de mantelzorgers en waken bij de stervende.’

Betekenisvol werk
Tijdens het bezoek spraken de CDA’ers met vier vrijwilligers, coördinator Ilse Raanhuis en manager van ZwolleDoet! Bianca Talen. De vier vrijwilligers benadrukten de diepgaande betekenis van hun inzet in de laatste levensfase. Of het nu gaat om een gesprek, het vasthouden van een hand of het ontzorgen van de familie. Ook benoemden ze hoe mooi het is om te kunnen bijdragen aan iemands wens om thuis te sterven en hoe helpend dat kan zijn voor mantelzorgers. Dankzij de inzet van de vrijwilligers kunnen zijn na dagen, of soms zelfs weken te hebben gewaakt, eindelijk weer een nacht ongestoord doorslapen.

‘Hebben de vrijwilligers de laatste jaren zaken zien veranderen?’, vroeg Palland. Daarover waren de vier het snel eens: een toenemende tweedeling in de samenleving tussen mensen die zelfredzaam zijn en diegenen die dat niet zijn, meer eenzaamheid en een stijgend aantal mensen dat overlijdt door euthanasie.

‘Het belang van vrijwilligerswerk blijven onderstrepen’
Na afloopt gaven zowel Palland als De Witte aan veel te hebben opgestoken van het bezoek.  Palland: ‘Het is mooi om te horen dat de vrijwilligers het mogelijk maken om thuis te kunnen sterven. En het is belangrijk dat we ons ook in Den Haag bewust zijn van de toenemende kloof in de samenleving die hier is besproken. Ook ben ik er nog meer van overtuigd dat het gesprek in de samenleving over het levenseinde opener moet worden gevoerd.’ Ook voor De Witte was bezoek zinvol. ‘Het bevestigt voor mij het belang van dit werk. En het laat zien dat de gemeente vrijwilligerswerk in brede zin moet ondersteunen en het belang ervan in de samenleving moet onderstrepen.’

Aanleiding voor gesprek met het team waren voor Palland onder meer urgente kwesties, zoals de vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en het groeiende aantal mensen dat zelf de regie wil voeren over hun laatste levensfase. De Witte, uit eigen ervaring bekend met het belang van organisaties als de VPTZ, wilde graag weten wat de gemeente hierin kan betekenen.

Over ZwolleDoet!
De VPTZ maakt onderdeel uit van ZwolleDoet!, het startpunt voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele zorg. De VPTZ is actief in Zwolle, Hattem, Zwartewaterland en Kampen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in