Heb jij een uitnodiging gekregen voor de Kindermonitor?

Met de Kindermonitor onderzoekt GGD Noord- en Oost-Gelderland hoe het gaat met kinderen van 0 – 12 jaar. Zo’n 30.000 ouders in de regio ontvingen een uitnodiging.

De Kindermonitor is een groot vragenlijstonderzoek onder ouders van 0-12-jarige kinderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland. “We vragen ouders een digitale vragenlijst in te vullen over de gezondheid, leefstijl en welzijn van hun kinderen, maar ook over de opvoeding en de sociale en fysieke omgeving. En deze keer is er natuurlijk ook aandacht voor Corona. De ouders van ongeveer 30.000 kinderen in onze regio ontvangen een uitnodiging om mee te doen aan ons onderzoek. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van kinderen in beeld krijgt”, aldus GGD NOG.

Zo doe je mee
Heb jij een uitnodiging ontvangen? Dan is jouw kind via een steekproef uit de Basis Registratie Personen (BRP) geselecteerd. Je kunt de vragenlijst online invullen op www.kindermonitor.nl en daar inloggen met de inlogcode in jouw uitnodigingsbrief. Of gebruik de QR-code in de brief om in te loggen. Jouw antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. Al je meedoet, maak je kans op mooie prijzen, zoals een cadeaubon voor een vakantiepark of een fotoshoot van jouw gezin.

Waarom de Kindermonitor?
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de gezondheidssituatie, opvoeding en leefstijl van kinderen in de regio. De GGD voert de Kindermonitor eens in de vier jaar uit in opdracht van de 22 gemeenten in de regio. De gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek onder andere om gezondheidsbeleid en jeugdbeleid te ontwikkelen. Daarnaast gebruiken ook andere organisaties, zoals de GGD zelf, jeugdgezondheidsorganisaties en scholen onze resultaten om te bepalen aan welke onderwerpen ze extra aandacht moeten geven.

Wie voert het onderzoek uit?
De Kindermonitor wordt uitgevoerd door GGD Noord- en Oost Gelderland samen met Icare, Vérian, Yunio en CJG Apeldoorn. Ook werk de GGD samen met de andere GGD’en in Oost-Nederland. Onderzoeksbureau I&O Research helpt bij het verzenden van de brieven en het verzamelen van de ingevulde vragenlijsten.

Meer weten?
Kijk op www.ggdnog.nl voor meer informatie over de Kindermonitor 2021.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in