Biodiversiteit in Hattem krijgt flinke boost

Hattemers kunnen zich binnenkort aanmelden voor biodiversiteitsplannen en een cursus over biodiversiteit. Veel insecten zoals vlinders en wilde bijen hebben het moeilijk. Erven en tuinen kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren.

Tijdens een informatieavond hierover op 29 maart geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) tips hoe je Hattem aantrekkelijk kunt maken voor verschillende dieren.

Meer vlinders en wilde bijen in Hattem
Tijdens de informatieavond krijg je ideeën aangereikt om de biodiversiteit te verhogen in grote én kleine tuinen. Wist je bijvoorbeeld dat je bijdraagt aan nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten door struiken gefaseerd te snoeien? Dat geldt met name voor vlier, braam en andere struiken met holle stengels. En wil je iets doen voor hommels? Een hoop stenen die langere tijd blijft liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook kikkers vinden hier een schuilplek. De focus ligt op ecologisch beheer en aanplant van inheemse bomen en struiken.

Plannen en cursus over biodiversiteit
De bijeenkomst maakt deel uit van een groter biodiversiteitsproject in Hattem. Zo kunnen erfeigenaren zich opgeven voor een gratis biodiversiteitsplan. Vorig jaar was er veel animo voor de biodiversiteitsplannen en hebben twintig bewoners vele bomen en struiken geplant op hun eigen terrein voor meer biodiversiteit. Tijdens de informatieavond krijg je  meer informatie over het vervolg van dit project.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst is op 29 maart om 19.30 uur in het stadhuis en duurt tot 21.00 uur. Inloop met koffie en thee om 19.15 uur. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.
Vooraf aanmelden doe je via www.landschapsbeheergelderland.nl/biodiversiteit-hattem.


Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil de gemeente Hattem verder bouwen aan een bloeiend landschappelijk netwerk met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten. Het biodiversiteitsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.
Meer informatie vind je op www.landschapsbeheergelderland.nl/biodiversiteit-hattem

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in