Samenwerkingsovereenkomst voor de Regio Deal Veluwe

De samenwerkingsovereenkomst voor de Regio Deal Veluwe is vandaag ondertekend door alle betrokken bestuurders. Met de handtekening gaan provincie Gelderland, de Veluwse gemeenten, de Veluwe Alliantie en het programma Vitale Vakantieparken gezamenlijk werken aan de aanpak van de regio. Daarvoor wordt 25 miljoen euro uitgetrokken, Haags geld en middelen van de provincie.

Vanwege alle COVID-19 maatregelen heeft de ondertekening digitaal plaatsgevonden. De Regio Deal Veluwe maakt het mogelijk op verschillende terreinen verbeteringen door te voeren. Er wordt nu ingezet op het optimaal benutten van grond, spreiding van recreanten, milieuvriendelijk vervoer en groene vakantieparken. Tenslotte wordt er gewerkt aan regionale wet- en regelgeving. Enkele onderdelen van deze ambities zijn al voorzichtig in gang gezet.

Deze zomer hebben de Statenleden er mee ingestemd dat provincie Gelderland geld voor deze grote Veluwse aanpak uittrekt. De plannen zijn uitgewerkt in de Regiodeal Veluwe. De plannen borduren voort op het Gelders Coalitieakkoord en de omgevingsvisie Gaaf voor Gelderland.

Peter van ’t Hoog, gedeputeerde Gebiedsagenda Veluwe: “Onze handtekeningen bevestigen de ambities om de mooie Veluwe in de toekomst robuuster en groener te maken. Het geld is er nu, onze samenwerking is ‘officieel,’ we gaan dus aan de slag. Het is nodig en de regio verdient het ook.

Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden op papier gezet en is de provinciale en gemeentelijke (co)financiering vastgelegd. Provincie Gelderland wordt Kassier en gaat over de subsidieverdeling. Tenslotte krijgen verschillende vertegenwoordigers van alle betrokken partijen de regie over de uitwerking van de Regio Deal Veluwe.

1 REACTIE

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in