“Poep op je schoen? Daar gaan we wat aan doen!”

Een aantal jaren geleden is de gemeente Hattem gestopt met het opruimen van hondenpoep. Er zijn speciale hondenuitlaatplaatsen gekomen en eigenaren van honden moeten de uitwerpselen zélf opruimen. De hondenpoepzuigmachine is toen ook buiten gebruik gesteld.

Inmiddels blijkt dat de Hattemers overlast ervaren van hondenuitwerpselen. Het beleid van de laatste jaren om de overlast van hondenpoep te beperken heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het college van B&W doet daarom het voorstel om te komen tot het verbeteren van de ‘openbare hygiëne’. Het college wil dit realiseren ‘door het ontlasten van de hondenbezitter, waardoor er minder overlast en vervuiling is door hondenpoep.’

“Hiermee krijgen we een schoner Hattem”, schrijft het college in zijn notulen van de vergadering van 30 januari. In april presenteert B&W hierover een college- en raadsvoorstel.