Gemeentesecretarissen verbinden zich aan regionale thema’s

Regio Zwolle start in november met een experimentele werkwijze waarin gemeentesecretarissen van de betrokken regiogemeenten een belangrijke rol hebben. Door rechtstreeks voor de regio aan de slag te gaan, zetten zij hun kennis en kunde in om de ambities van de regio nog steviger in uitvoering te brengen.

Coördinerend secretaris Daniël van der Weerd (gemeente Hattem): ”Twee keer per jaar spreken alle 22 gemeentesecretarissen elkaar over de voortgang van de ontwikkelingen binnen onze regio. Vanuit de ambitie om de 4e economische topregio te zijn in 2030 gaat het snel met de ontwikkeling van onze regio. Daarbij houden we de brede welvaart die onze regio zo aantrekkelijk maakt goed in het oog. Secretarissen hebben een belangrijke positie als directeur van de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. In de nieuwe werkwijze verbinden gemeentesecretarissen zich aan een regionaal thema om mee te denken over hoe we sneller resultaten bereiken en knelpunten oplossen.”

Ontwikkelingen
Het gaat om thema’s die een grote rol spelen bij de ontwikkeling van Regio Zwolle, zoals de Regio Deal Regio Zwolle, de investeringsagenda en de status als NOVI-gebied: een speciale onderzoeks- en ontwikkelpositie in de Nationale omgevingsvisie om te komen tot klimaatbestendige groeiregio. Ook de regionale programma’s zijn vol op stoom, zoals Human Capital en Bereikbaarheid. Deze vooruitgang vraagt structurele expertise vanuit alle partijen, waaronder gemeenten.

Alle gemeentesecretarissen zijn betrokken bij de regio en aan de slag met de regio in hun organisatie. Tien van hen doen daarin nu een extra stap naar voren door zich te verbinden met een regionaal thema. Van der Weerd: “In september hebben we als secretarissen van de regio afgestemd wie op welke thema’s inbreng gaat leveren. Door rechtstreeks mee te werken aan en in de regio, ontstaan er verbindingen die bijdragen aan onderlinge afstemming en het delen van informatie. We gaan het komende jaar ervaren welke meerwaarde dit oplevert. Na een jaar evalueren de gemeentesecretarissen of dit goed werkt. Regio Zwolle is een netwerkorganisatie en deze experimentele werkwijze past hier goed bij.”

Verdeling
In overleg is door de betrokken gemeentesecretarissen/directeuren een verdeling gemaakt. Het gaat om de vijf regionale opgaven en enkele programma’s.

  • Economie: Maarten Veeger (Zwolle)
  • Human Capital en Regio Deal: Karin Cornelissen (Raalte)
  • Bereikbaarheid: Ben van Zuthem (Heerde) en Carla Swart (Urk)
  • Leefomgeving en NOVI-gebied: Sander Kastelein (Meppel) en Dries Zielhuis (Olst-Wijhe)
  • Energie: Sebastiaan Ruddijs (Zwartewaterland)
  • Investeringsagenda: Tineke van Lenthe (Dronten)
  • Public affairs:  Nico Middelbos (Kampen)
  • Ambitie, agenda, brede welvaart: Ida Oostmeijer-Oosting (Hardenberg)

Bron: regiozwolle.info

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in