Bedrijvenpark H2O krijgt eigen aansluiting op A28

In 2023/2024 komt er een nieuwe wegaansluiting op de A28 ter hoogte van de  Voskuilerdijk in Wezep. Het Bedrijvenpark H2O krijgt dan een rechtstreekse aansluiting op de A28. 

Dit draagt bij aan de ontwikkeling van dit Bedrijvenpark H2O aan de zuidzijde van deze snelweg. De planning van de werkzaamheden en verkeershinder wordt deze zomer bekend.
Tekst gaat verder na de video!


 

Samenwerkingsovereenkomst
De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde hebben via de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. het bedrijvenpark H2O in exploitatie. Voor de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A28 hebben de gemeenten om samenwerking gevraagd bij de provincie en Rijkswaterstaat. Op 14 maart 2019 ondertekende de provincie een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, Rijkswaterstaat en Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. voor het aanleggen van de aansluiting Wezep – Bedrijventerrein H2O op de A28. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst neemt de provincie de regie over voor de planvoorbereiding en uitvoering van het project. In overleg met Rijkswaterstaat gaat de provincie ook de aanpassing van de A28 uitvoeren.

Bedrijvenpark H2O
Oorspronkelijk was het bedrijvenpark H2O alleen bedoeld voor lokale bedrijven. Soms lopen zaken echter anders dan verwacht. Daarom hebben de gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek in 2013 het Vernieuwd Perspectief opgesteld. Dit nieuwe plan richt zich, naast lokale en regionale ondernemers, vooral op de vestiging van grootschalige logistieke- en transportbedrijven.
De gemeente heeft verschillende gesprekken gevoerd tijdens het proces rondom de keuze voor de nieuwe aansluiting op de A28. Denk daarbij aan direct aanwonenden, ondernemers, de 2 betrokken klankbordgroepen (afrit A28 en H2O), de 3 ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden en belangstellenden

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in