Carla Broekhuis, nr 1 lijst PvdA

“Voor wie mij niet kent, ik ben geboren en groot geworden in Hattem waar ik nog steeds met veel plezier woon en leef. Ik ben getrouwd met Arend (al heel lang en gelukkig). Moeder van een lieve dochter, schoonzoon, en oma van Lieke en Sjoerd, de leukste, liefste en schattigste kleinkinderen van de hele wereld (maar dat zegt iedere oma!)”

“Goed wonen voor jong en oud, zorg dichtbij, passend onderwijs, veilige leefomgeving, werk en inkomen, duurzaamheid. Zomaar een aantal onderwerpen die in bijna alle verkiezingsprogramma’s voorbij komen. De verschillen zijn niet echt groot, althans op papier. Toch heeft de PvdA de afgelopen jaren regelmatig het verschil gemaakt. Denk daarbij aan initiatieven om te komen tot brede scholen, opschorten ouderbijdrage jeugdhulp, compensatie chronisch zieken, geld voor zorg bestemd voor zorg, en zeer recent het instellen van een maatwerkfonds, en aandacht voor eenzaamheid onder ouderen.”

“Met betrekking tot de ouderenzorg en invulling Hof van Blom locatie, was het keer op keer de PvdA die soms letterlijk en figuurlijk de noodklok moest luiden in de raad van Hattem. Die strijd is nog steeds niet gestreden, en heeft nog steeds niet geleid tot een invulling die recht doet aan de wens om te komen tot extra verpleeghuisplaatsen op algemene grondslag. In dit soort zaken is een daadkrachtig bestuur nodig, een bestuur dat staat voor al haar inwoners. Dan moet er geen motie of vragenronde nodig zijn om het college in beweging te krijgen.”

Naast al het genoemde zijn in een tijd van toenemend individualisme, een aantal kernwaarden van de Partij van de Arbeid mijn motivatie om nog eens 4 jaar verantwoordelijkheid te nemen. Dan heb ik het over solidariteit, eerlijk delen en respect voor elkaar. Opkomen voor mensen die het om welke reden dan ook even iets minder hebben getroffen. Die mensen helpen we zolang als nodig, en zo kort als kan! Nee, dat is niet “ouderwets” maar echt en oprecht en van waarde. Een “samenleving” maak je (het woord zegt het al) “samen”. Dat hebben wij voor de komende vier jaar in ons verkiezingsprogramma vertaald naar “Voor elkaar, met elkaar”.”

“Ik heb niet alle wijsheid in pacht, daarom nodig ik u allemaal van harte uit, nee ik daag u uit, om de komende jaren mee te denken en te doen. Kom met nieuwe initiatieven en ideeën. Van de straat naar de raad! Ga in ieder geval stemmen op 21 maart, ik stem PvdA, goed als u dat ook doet.
Voor elkaar, met elkaar!”

@Carla Broekhuis