Het Young Energy Team krijgt in 2024 een vervolg

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem heeft besloten om in 2024 het Young Energy Team voort te zetten. Het Young Energy Team heeft als doel om jongeren te betrekken bij de klimaatdoelstellingen van de gemeente en met hun inzet het bewustzijn van inwoners bij het klimaat te vergroten.

Het Young Energy Team bestaat uit vijf jongeren die sinds 1 februari 2022 diverse creatieve initiatieven hebben ondernomen. Zo hebben de jongeren meer dan 100 huishoudens bezocht om energiebesparende tips te delen en inwoners te motiveren tot energiebesparing. Het team heeft ook gadgets uitgedeeld en eenvoudige technische verbeteringen gepromoot. Met behulp van escaperooms hebben ze ongeveer 200 kinderen en volwassenen bewust gemaakt van de gevolgen van klimaatverandering.

Op zoek naar jongeren
“Wij zijn blij dat jongeren in Hattem zich actief inzetten voor het klimaat. Klimaatbewustzijn en gedragsverandering is een opdracht voor alle generaties in Hattem,” verklaart wethouder duurzaamheid Tjitske Siderius. “Daarom zijn we opnieuw op zoek naar jongeren die ons willen ondersteunen bij deze belangrijke opdracht. Samen maken we van Hattem een duurzame en toekomstbestendige stad.”

De evaluatie laat zien dat het project haar doelstellingen heeft bereikt. Er is veel bereikt in aantallen huishoudens waarmee contact is geweest, hun zichtbaarheid, betrokkenheid en enthousiasme zijn opgemerkt. De voorbereidingen voor 2024 zijn inmiddels gestart.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in