Hattem wil ondergrondse containers weren uit de binnenstad

De gemeente Hattem heeft het voornemen om ondergrondse containers in de binnenstad te verplaatsen naar de randen van de stad. “Door de containers te bundelen op plaatsen aan de rand van de binnenstad weren we de vuilniswagens van ROVA uit de binnenstad.”

Deze verplaatsing is volgens de gemeenteĀ winst qua verkeersveiligheid, leefbaarheid en
ruimtelijke kwaliteit. De verplaatsing wordtĀ gecombineerd met de herinrichting van de
binnenstad. Met de locatiekeus is rekening gehoudenĀ met de maximale afstand tot de ondergrondseĀ containers. Op sommige plaatsen worden grotereĀ containers geplaatst en waar mogelijk worden zowelĀ restafval als PMD containers geplaatst.

Subsidie gevraagd aan de provincie
Op basis van een globale raming is een subsidie aangevraagd aan de provincie. Voorwaarde van de toekenning van de subsidie is cofinanciering. Plannen worden nu concreet gemaakt samen met de omgeving, aldus de gemeente.

De verplaatsing van de ondergrondse containers maakt onderdeel uit van de programmabegroting die maandag 8 november door de gemeenteraad wordt besproken in de Begrotingsraad. Deze vergadering vindt vanwege de corona-maatregelen plaats in MFC De Marke en begint om 18.00 uur.

De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in