Brede samenwerking leidt tot Lokaal Sportakkoord in Hattem

Sportkoepel Hattem, de Hattemse sportverenigingen, sportaanbieders, buurtsportcoaches, maatschappelijke organisaties en de gemeente Hattem hebben het Lokaal Sportakkoord 2021-2022 opgesteld.

In dit akkoord stellen ze zichzelf een aantal doelen op het gebied van sport voor de komende jaren. De kern van het akkoord is samenwerking tussen de betrokken partijen. Samen staan ze er voor dat iedereen mee kan doen met sporten. Verder werken ze onder andere aan een duurzame sportinfrastructuur, vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en de bewegingsvaardigheden van kinderen.

“Mooi resutaat”
Wethouder Martijn Hospers is blij met het sportakkoord: ‘Door de coronamaatregelen hebben we elkaar eigenlijk maar één keer in levende lijve kunnen treffen. Dat was bij de aftrap van het proces begin dit jaar. Desondanks hebben we via online bijeenkomsten veel met elkaar kunnen spreken en samen een mooi akkoord kunnen sluiten. Ik ben er trots op dat we samen zo’n mooi resultaat neer hebben gezet. Dat zegt veel over de manier waarop we samen kunnen en willen werken.’

“samenwerken aan meer bewegen, sportdeelname en het sportaanbod in Hattem”

Sport verenigt Hattem
Patrick Koop, bestuurslid van de sportkoepel Hattem is ook tevreden met het akkoord: ‘Sport verenigt Nederland, maar sport verenigt zeer zeker ook Hattem. Dat hebben we weer mogen ervaren bij het opstellen van het sportakkoord. Op een positieve manier hebben we als sportverenigingen, samen met de gemeente en welzijnsorganisaties, onze doelen voor de komende jaren mogen formuleren. Het resultaat mag er zijn: samenwerken aan meer bewegen, sportdeelname en het sportaanbod in Hattem.’

Door het lokaal sportakkoord in te dienen bij de Vereniging Sport en Gemeenten ontvangt Hattem van het Rijk tussen 2020 en 2022 jaarlijks €10.000,- voor de uitvoering van het akkoord.

Ondertekening
Vanwege de coronamaatregelen was ondertekening van het akkoord door alle partijen nog niet mogelijk. Op 16 september organiseren de gemeente en Sportkoepel Hattem -mits de omstandigheden rondom corona het toelaten- een bijeenkomst om het akkoord alsnog te ondertekenen. Alle Hattemse sportverenigingen, (commerciële) sportaanbieders, buurtsportcoaches en maatschappelijke organisaties worden van harte uitgenodigd om te komen ondertekenen. Dat geldt nadrukkelijk ook voor de partijen die niet direct betrokken waren bij het opstellen van het sportakkoord. Ook zij kunnen tekenen. De ondertekening van het akkoord is het startschot voor de uitvoering.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in