Koopzondag rondom Hattem

Verschillende gemeenten in Nederland hebben in hun coalitieakkoord geschreven over de koopzondag. Op bijgaande illustratie is te zien om welke gemeenten het gaat.

HATTEM
Ook in het coalitieakkoord van Hattem staat hier wat over namelijk: We gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid voor verruiming van de openingstijden van winkels en handhaven de zondagsrust in Hattem.

De grote supermarkten in Hattem geven aan niet open te willen op zondag. De ondernemersvereniging HAVO is wel voor zondagsopening en vindt dat haar leden zelf kunnen kiezen of zij al dan niet hun winkel op zondag openen. In 2017 heeft de HAVO ook al aangegeven voor verruiming van de openingstijden te zijn rond de feestdagen, maar daar is negatief op gereageerd door B&W.

Inmiddels zijn er behoorlijk wat ontwikkelingen in de gemeenten rondom Hattem op het gebied van de koopzondag. Het is dan ook de vraag of Hattem bij deze ontwikkelingen achter blijft of toch, ondanks het coalitie-akkoord, zal aanhaken, bijvoorbeeld door rechtstreeks met betrokkenen in gesprek te gaan zoals dat ook in Kampen gebeurt.

EPE
Het college van B&W van de gemeente Epe heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2019 supermarkten op alle zondagen tussen 12:00 – 18:00 uur open mogen en dat alle overige winkels op maximaal twaalf zondagen per jaar open mogen tussen 12:00 – 18:00 uur. Dit besluit is genomen na raadpleging van de vier ondernemersverenigingen uit de gemeente Epe. 

HEERDE
In het Collegeprogramma van Heerde staat dat men de zondagsrust voor winkels (detailhandel) wil vasthouden. De vier grote supermarkten in deze gemeente hebben in december een verzoek ingediend bij de gemeente Heerde voor zondagsopening. Dit verzoek wordt gesteund door de ondernemersvereniging Heerde. In januari wordt het verzoek besproken in de gemeenteraad.

ELBURG
In Elburg heeft de Vestingsraad, waar winkeliers, horeca en bewoners deel van uitmaken, gepleit voor een ‘open discussie’ over de koopzondag. Het college van de vestingstad heeft hier echter geen oren naar en in het coalitieakkoord staat dat men vasthoudt aan de zondagsrust.

KAMPEN
Ook in Kampen is er volop discussie over zondagsopening. De gemeenteraad heeft ingestemd met het proces om te komen tot een besluit over het al dan niet openstellen van supermarkten op zondag. Daartoe is een raadswerkgroep ingesteld en deze heeft vijf personen benaderd voor een begeleidinscommissie. Deze vijf personen zijn goed ingevoerd in de Kamper samenleving. Uiteindelijk zal de gemeenteraad op basis van de gesprekken met de samenleving op 4 juli 2019 een besluit nemen over de openstelling van supermarkten op zondag.

OLDEBROEK EN NUNSPEET
In de gemeenten Oldebroek en Nunspeet blijkt er vooralsnog geen draagvlak te zijn voor zondagopening. Zowel de bestuurders als de ondernemers geven aan geen interesse te hebben in zondagopening, omdat zij hechten aan de zondagsrust.

HARDERWIJK EN ZWOLLE
In deze gemeenten zijn de supermarkten op zondag open.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in