Lintje voor Derk van Hoorn

Derk van Hoorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Willem Wiggers reikte hem vrijdag de bij de onderscheiding behorende versierselen uit tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in de brandweerkazerne.

Derk van Hoorn heeft zich 24 jaar lang, naast zijn functie van manschap en chauffeur, met volle energie ingezet als vrijwilliger bij de brandweer in de gemeente Hattem. In al die jaren stond hij bekend om zijn tomeloze inzet. Behalve als manschap heeft hij zich ook bekwaamd in de verantwoordelijke taak van chauffeur/ pompbediener. Derk Van Hoorn blinkt uit in zijn sociale gedrag en betrokkenheid bij zijn collega’s en de mensen aan wie hij hulp verleende.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer nam Derk van Hoorn officieel afscheid van het brandweerkorps Hattem.