CDA fractie Hattem wil geluidsbeleid

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2017* heeft de gemeenteraad van Hattem de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021 vastgesteld. CDA woordvoerder Harry Kremer hield daarbij een warm pleidooi voor het vaststellen van een geluidsbeleid.

In de nota gezondheidsbeleid staan drie speerpunten centraal: gezonde leefstijl, mentale gezondheid en gezonde leefomgeving. Kremer: “In de nota lezen we dat uit diverse onderzoeken blijkt dat 16% van de inwoners van dit gebied ernstige geluidshinder ervaart. Deze ernstige geluidshinder wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door wegverkeer, vliegverkeer en industrie”.

De CDA woordvoerder ziet op dit moment een verdere dreiging van geluidsoverlast voor Hattem. Hij noemde daarbij de vliegroutes voor Lelystad Airport, de vier windturbines die de gemeente Oldebroek in 2019 op de grens met Hattem wil zetten en overlastgevende bedrijven.

“Het zoveel mogelijk voorkomen van geluidshinder maakt nu geen deel uit van het gezondheidsbeleid. Het CDA is van mening dat de relatie tussen geluid en gezondheid nadrukkelijk aan de orde moet komen in het gezondheidsbeleid”. Kremer noemde daarbij als voorbeeld het geluidsbeleid van de Regio-Veluwe. “In deze nota staat dat blootstelling van mensen aan bijvoorbeeld verkeerslawaai of industrielawaai kan leiden tot hinder, slaapverstoring en een verhoging van de hartslag. Als gevolg hiervan kunnen verschillende gezondheidsproblemen ontstaan zoals stress en depressie, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, hersenbloedingen, slaapgebrek en verminderde werk- en leerprestaties”.

De problematiek werd door andere fracties onderkend. Afgesproken werd om dit onderwerp terug te laten komen bij de Omgevingsvisie die Hattem moet maken in het kader van de nieuwe Omgevingswet. “Het is een goede zaak dat de gemeenteraad binnenkort opnieuw spreekt over het geluidsbeleid, aldus Kremer.

*Luister hier terug