Herbenoeming dijkgraaf Klip-Martin

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe beveelt aan om Tanja Klip-Martin te herbenoemen als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe. Tanja Klip-Martin is sinds 1 maart 2013 dijkgraaf van het waterschap. De ambtsperiode van zes jaar loopt 1 maart 2019 af.

Voor de herbenoeming heeft het Algemeen Bestuur een aanbeveling opgesteld. Deze aanbeveling wordt doorgezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Utrecht met het verzoek deze door te geleiden aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de voorbereiding van het Koninklijk Besluit. De herbenoeming geldt opnieuw voor een periode van zes jaar.

Het Algemeen Bestuur is van oordeel dat Tanja Klip-Martin een daadkrachtige en besluitvaardige voorzitter is en verwacht dat zij het waterschap de komende jaren met haar kennis, ervaring en bestuurlijk netwerk uitstekend kan vertegenwoordigen.

Tanja Klip-Martin is dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe sinds 1 maart 2013. Sinds juli 2016 is zij daarnaast lid van de Eerste Kamer. Eerder was zij Gedeputeerde voor de provincie Drenthe.