“Deux Chevaux of Mercedes?”

Ambitie te over in het nieuwe coalitieakkoord. Ruime inzet op duurzaamheid/energietransitie, armoedebeleid, woningbouw op ’t Veen en ontwikkeling van het voormalige ijsbaanterrein, aanpak leegstand in de binnenstad etc etc., maar wie gaat dat betalen? De VVD heeft hierover zorgen.

Ambitie is mooi, natuurlijk, maar daarbij ook nog een verhoging van het aantal FTE voor de wethouders is zeer zorgelijk! Dat kan alleen maar een OZB verhoging inhouden, want ambitie en mankracht is samen kostbaar. Van 2008- 2014 reden de wethouders in een Deux Chevaux. Daar heeft de vorige coalitie een prima middenklasser van gemaakt door de formatie iets op te plussen met 0,3 FTE. Zeer goed uitlegbaar, want zoals u weet kwamen er veel taken vanaf 2015 bij de gemeente te liggen.

Echter dit college heeft gemeend dat er nu toch in een Mercedes gereden moet worden. Een ophoging van 0,6 FTE! En daar zijn we er natuurlijk nog niet mee, want deze Mercedes moet voorzien worden van brandstof (lees- ambtenaren) en dus komt er naast de financiële consequenties van het ophogen ook nog een plus in organisatiekosten aan. Dat is voor de VVD wel zeker!

Fractievoorzitter Gina Guldenaar zal met haar fractie de komende vier jaar scherp oppositie voeren op de betaalbaarheid van alle ambities. Uitgangspunt voor de VVD blijft dat de gemeente geen inkomenspolitiek dient te voeren om alle plannen te realiseren. Dus geen stelselmatige verhoging van de OZB, maar durf keuzes te maken!

Gelukkig vinden we in het akkoord keuzes terug die de vorige coalitie heeft gemaakt -zoals het opstellen van visies en plannen- welke nu door de huidige coalitie omarmd worden (ondanks de protesten van de toenmalige oppositie). Verder bouwen met de binnenstadondernemers aan een vitale binnenstad is essentieel, armoedebestrijding aanpakken o.a. door het kindpakket, sporten stimuleren met o.a. de inzet van de sportcoach en zeker niet te vergeten het samenspel met de inwoners volgens de filosofie van Samen Hattem.

Op deze vernieuwende aanpak is in het verleden en zelfs tijdens de campagne veel kritiek geuit, maar wij zijn er altijd achter blijven staan. Neem de inwoners serieus en betrek ze tijdig bij het maken van plannen.

Naast zorgen over de financiën heeft de VVD ook zorgen over de zelfstandigheid van de gemeente Hattem. Tijdens de verkiezingen heeft zij zich duidelijk over een samenwerking met Zwolle uitgesproken, maar van hoe de huidige coalitiepartijen erin stonden was geen duidelijk beeld. Voorkeur voor zelfstandig blijven, was daarop de reactie. Maar we weten allemaal dat de Commissaris van de Koning en de betreffende gedeputeerde van de provincie hun verzoek voor een gesprek hierover al op de deurmat van onze gemeente hebben gelegd. Hattem is een gemeente waar zij zich druk over maken, er zal in de komende periode een keuze gemaakt moeten worden.

Guldenaar sluit af door te zeggen `Natuurlijk is ambitie prachtig en dat gun ik dit nieuwe college ook, maar bedenk wel dat ruim 12.000 Hattemers deze ambitie ‘de Mercedes’ moeten gaan te betalen.

VVD Hattem, Fractievoorzitter Gina Guldenaar

Zie ook: Coalitieakkoord