CDA fracties bezoeken H2O

Zaterdag brachten de CDA-fracties van Hattem en Oldebroek samen een bezoek aan Bedrijvenpark H2O. De gemeenten Hattem en Oldebroek maken deel uit van de economische regio Zwolle en bij het versterken van de regionale economie speelt het Bedrijvenpark H2O een belangrijke rol. Vanuit het westen is Bedrijvenpark H2O de poort naar het oosten.

Het park is belangrijk voor de werkgelegenheid op dit deel van de Veluwe. Het biedt werk voor inwoners uit Hattem, Heerde en Oldebroek, maar ook uit andere omliggende gemeenten. Het stelt mensen uit de regio in staat om dicht bij huis werk te vinden.

De CDA-fracties uit Hattem en Oldebroek bepleiten een nauwe samenwerking tussen de verschillende bedrijvenparken die langs de A28 liggen. Door de bedrijvenparken meer aan elkaar te verbinden wordt de economische groei bevorderd.

“Wij zetten vooral in op duurzame economische groei in de regio. Om deze groei mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Bij de ruimtelijke inpassing speelt ook het milieu een belangrijk rol. Een punt van aandacht vormen bedrijven uit de zwaardere milieu categorie. Dat moet aan de voorkant goed worden opgelost,” aldus de CDA-fracties.

Bij het bieden van ruimte voor het bedrijfsleven hoort ook een goed antwoord op het mobiliteitsvraagstuk. Het Bedrijvenpark moet goed ontsloten worden, volgens het CDA uit Hattem en Oldebroek. De gemeenteraden moeten het komend jaar over het bestemmingsplan een besluit nemen.