Hattem scoort goed qua kinderopvang

Elk jaar wordt er door het college van B&W verantwoording afgelegd over de handhaving van de kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Zij leggen deze verantwoording af aan de gemeenteraad en de  Kinderopvang bevat niet alleen de grotere organisaties zoals Partou of Doomijn, maar alle kinderopvang in Hattem, ook kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en andere voorzieningen voor gastouderopvang. Gemeenten zijn in Nederland zelf verantwoordelijk voor toezicht en handhaving, waarbij Hattem goed scoort op de uitvoering van wettelijke taken en inspecties.

Goede prestaties na een inhaalslag
Hattem heeft in 2021 een inhaalslag gemaakt op het gebied van handhaving in de kinderopvang. Na contact met de inspectie van het onderwijs zijn werkprocessen herzien en aangepast om eventuele achterstanden en administratieve fouten aan te pakken. In 2022 zijn de zaken op orde, met een score van 100% op registervoering, uitvoering inspecties en handhaving. Hoewel Hattem iets lager scoort op tijdigheid door één geval van vertraagde technische verwerking, blijkt uit benchmarkgegevens dat de gemeente over het algemeen goed presteert en voldoet aan de wettelijke eisen.

Toekomstgericht en verbeteringen
De gemeente wil de kwaliteit en handhaving van de kinderopvang nog verder verbeteren. Capaciteitsproblemen bij de GGD, die invloed hadden op het inspectiepercentage bij bestaande voorzieningen voor gastouderopvang, zijn verholpen. De verwachting is dat Hattem in 2023 het vereiste inspectiepercentage ook zal behalen. Door continue evaluatie en aanpassing van werkprocessen wil Hattem ervoor zorgen dat het landelijk register kinderopvang altijd up-to-date is en dat tijdig wordt gereageerd op inspectierapporten van de GGD, zodat de kwaliteit van de kinderopvang blijvend gewaarborgd wordt. Uit de ze nieuwe cijfers blijkt dat in 2022 in Hattem de zaken op orde heeft en alle kinderopvangorganisaties en gastouderopvang voldoen aan de wettelijke eisen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in