Gert Jan van Noort kan als informateur zijn opdracht niet voltooien

In een brief aan de fractievoorzitters en de burgemeester van Hattem geeft informateur Gert Jan van Noort uitleg over het gevolgde proces van onderhandelingen. Hij schrijft in zijn brief:

“In mijn brief van 21 april heb ik u laten weten, dat op initiatief van HattemCentraal, ik HattemCentraal en ChristenUnie heb uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang van de informatie. Op 26 april en 30 april hebben deze gesprekken plaatsgevonden. Zoals alle gesprekken tot nu toe zeer open en prettig.

Beide partijen hebben op 26 april naar elkaar uitgesproken, dat zij vertrouwen in elkaar hebben. Het speerpunt zo, benoemde zij beide, voor de komende vier jaar cultuurverandering van bestuur moet zijn. Ook willen beide partijen, met inbreng van alle fracties, een raadsagenda opstellen om onderwerpen op te pakken die raadsbreed worden gedragen.

Voor het vervolg van het proces, om de onderhandelingen te starten, was er op 26 april wel een verschil van mening omdat ChristenUnie vanaf het begin PvdA/GL als derde partij daarbij wil betrekken. HattemCentraal wil graag een goede balans tussen coalitie en oppositie en vindt dat de verhouding 8/7 robuust genoeg is om recht te doen aan de wens om zoveel mogelijk partijen mee te laten doen aan de gezamenlijke raadsagenda.
ChristenUnie wil graag dat PvdA/GL als derde coalitiepartij meedoet aan de onderhandelingen over een nieuw college, omdat volgens hen dit de nieuwe coalitie robuuster maakt om daadkrachtig te besturen op de inhoud.

Op 26 april was nog niet duidelijk of deelname van PvdA/GL een voorwaarde was voor ChristenUnie om de onderhandelingen te beginnen onder leiding van een externe formateur met ondersteuning van de gemeentesecretaris. De ChristenUnie wilde nog wat tijd om hierover ruggespraak te houden met haar achterban.
Op 30 april is het gesprek voortgezet met als inzet, of er genoeg vertrouwen in elkaar is om samen te beginnen met de onderhandelingen. ChristenUnie liet weten dat meedoen van PvdA/GL een randvoorwaarde voor hen is om de onderhandelingen te starten over een nieuw college. HattemCentraal liet weten, dat zij met ChristenUnie een coalitie willen vormen en geeft aan, dat volgens hen een coalitie te vormen met de twee grootste partijen het meest recht wordt gedaan aan de wens voor een evenwichtige balans tussen coalitie. De raadsagenda voldoende ruimte biedt om invulling te geven aan de verkiezingsprogrammaÔÇÖs van niet alleen PvdA/GL, maar ook de andere partijen hun inbreng kunnen leveren

Er ontstond een patstelling en partijen zijn zonder nadere afspraken uit elkaar gegaan.
Mijn conclusie is dat HattemCentraal en ChristenUnie ondanks goede intenties vanuit de inhoud niet bereid zijn om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het vormen van een nieuw college.
Het spijt mij zeer dat na vele zeer goede en constructieve inhoudelijke gesprekken ik u nog niet kan laten weten welke partijen de onderhandelingen aangaan voor het vormen van een stabiel en krachtig college vanuit een gezamenlijke visie.

Nu HattemCentraal en ChristenUnie niet tot overeenstemming zijn gekomen over het vervolgproces en de PvdA/GL in haar brief van 20 april heeft aangegeven geen gebruik te willen van de uitnodiging om in gesprek te gaan met HattemCentraal en CDA, is er nu een situatie dat ik als informateur mijn opdracht niet kan voltooien. Tot mijn grote spijt zal ik daarom HattemCentraal laten weten om de eerste ronde van informatie af te sluiten. Het is nu aan HattemCentraal om na te denken over het vervolg en een nieuwe opdracht.
Uiteraard wens ik u allen alle succes en wijsheid toe om in gezamenlijkheid uit deze bestuurlijke impasse te komen.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in