Hogeschool Viaa, Carend en hogeschool Windesheim bundelen hun krachten

Jaarlijks sterven er in Nederland ongeveer 170.000 mensen. Bij een groot deel van deze mensen komt het overlijden niet onverwacht. Zij kunnen in deze laatste levensfase behoefte hebben aan palliatieve zorg. Van alle zorgverleners wordt verwacht dat zij palliatieve zorg kunnen verlenen, zo nodig ondersteund door in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners.
Mede door vragen van zorgverleners uit het werkveld, is het idee ontstaan om reeds afgestudeerde verpleegkundigen en sociaal werkers de mogelijkheid te bieden zich verder ontwikkelen tot een in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener. Een zorgverlener die de kwaliteit van de palliatieve zorg bevordert, waar nodig verbetert en collega’s daarin meeneemt.

Samenwerking
De post-hbo-opleiding Palliatieve zorg start op 1 februari 2024 en betreft een verdiepende opleiding, voor verpleegkundigen en sociaal werkers, binnen het eigen beroepsprofiel/vakgebied. Hogeschool Viaa, Carend en hogeschool Windesheim werken hierin samen, met als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te waarborgen en te verbeteren. Hogeschool Viaa en hogeschool Windesheim bieden verschillende opleidingen aan (zowel bachelor- als masteropleidingen), en Carend is een organisatie die zichzelf het doel heeft gesteld om kennis en kunde rondom palliatieve zorg te vergroten. Het onderwijs zal plaatsvinden op Hogeschool Viaa in Zwolle.

Accreditatie
Voor de post-hbo-opleiding Palliatieve zorg wordt er accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden van de beroepsvereniging V&VN en bij het beroepsregister Sociaal werkers van Registerplein.

Fysieke en online voorlichting
Op zaterdag 11 november vindt er van 11.00 tot 12.00 uur een voorlichting plaats tijdens de open dag van Hogeschool Viaa. Opleidingscoördinator Carriene Roorda-Lukkien vertelt dan over de mogelijkheden en inhoud van deze post-hbo-opleiding. Daarnaast wordt er een online voorlichting georganiseerd op woensdag 15 november van 18.30 tot 19.30 uur.

Meer informatie
Op de website van Hogeschool Viaa is meer informatie te vinden over deze opleiding: www.viaa.nl/opleidingen/palliatieve-zorg/.
Meer weten of doorspreken over dit traject? Neem dan contact op met Carriene Roorda-Lukkien (opleidingscoördinator)

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in