CDA-Hattem maakt zich zorgen over economie

De CDA-fractie heeft het college van B&W gevraagd om de economische en maatschappelijke gevolgen voor Hattem nader op een rij te zetten. Op basis daarvan kan bekeken worden wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat Hattemse economie te grote klappen krijgt. Dat geldt ook voor de maatschappelijke infrastructuur.

Meer geld vanuit Den Haag en provincie
Ook wil de CDA-fractie dat er meer geld vanuit Den Haag naar de gemeenten gaan. Er moet een krachtig signaal vanuit de regio Zwolle en de Noord-Veluwe naar zowel de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) als de rijksoverheid. Ook de provincie kan daarin een positieve rol vervullen. In dat kader is de CDA-fractie benieuwd naar de reactie vanuit het college op de extra mogelijkheden die de provincie biedt. De CU-fractie deelt de zorg van het CDA en heeft inmiddels een motie ingediend waarin de provincie wordt opgeroepen meer geld beschikbaar te stellen, dan de beloofde 10 miljoen euro.

Persoonlijke ervaring

Teun Juk – fractievoorzitter CDA


Fractievoorzitter Teun Juk van het CDA ervaart zelf hoe lastig de huidige situatie voor veel mensen is. Teun Juk: “Veel ouderen ontvangen op dit moment weinig bezoek. En dat is best lastig. Mijn eigen ouders wonen in een zorgcentrum en ik kan ze niet bezoeken. Digitale media helpen, maar er gaat niets boven echt persoonlijk contact. Daarom is het belangrijk dat we in Hattem naar elkaar om blijven zien. Dat kan heel goed in de buurt waar je woont.” Hij vindt het positief van de inwoners van Hattem regelmatig worden bijgepraat door Burgemeester Van Asseldonk via RTV Hattem.

Zorgen over de economie
Het CDA is zich ervan bewust dat de gevolgen van de crisis inmiddels merkbaar is bij bedrijven en musea in Hattem. “In de binnenstad zijn de terrassen leeg en in de winkels is het rustiger. Ondernemers voelen dit in hun portemonnee. Tot 1 september zijn er geen evenementen. 2020 is een verloren seizoen. Ondernemers zien hun levenswerk verschrompelen. Wij zijn geschrokken van de berichten in de pers over de Molecatengroep. Toch het visitekaartje van Hattem. Huisjes op het park staan leeg. Bij Vadesto staan de kano’s op het droge. De drie Hattemse musea zijn gesloten. Normaal leeft en bruist Hattem in deze periode. Het nieuwe recreatieseizoen begint en nu is het stil,” aldus Juk.

Ondersteuningspakket
Hoewel de steun vanuit het rijk en de provincie hoger moet zijn, is de CDA-fractie blij met het  breed ondersteuningspakket voor het bedrijfsleven dat het rijk heeft neergezet. Ook in Hattem zijn er veel ZZP-ers en ondernemers die inmiddels om steun hebben gevraagd. De gemeente Hattem heeft inmiddels maatregelen getroffen die uitstel van betaling van belastingen mogelijk maakt. Toch lijkt dit niet voldoende. Teun Juk: “Onze economie gaat fors krimpen. Er zullen meer mensen zonder werk komen te zitten. Faillissementen in het bedrijfsleven zijn niet uitgesloten. Ook heeft het gevolgen voor verenigingen, de sport en de cultuursector. Dit alles gaat de Hattemse samenleving en de gemeentebegroting raken.”

Lichtpuntjes
Gelukkig ziet het CDA ook lichtpuntjes waaronder de toegenomen creativiteit van de Hattemer ondernemers. “We zullen moeten wennen aan de anderhalve meter samenleving. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt neemt op dit moment af. En de kinderen mogen binnenkort weer naar de basisschool. Laten we hopen dat er snel een vaccin komt, zodat we het virus klein krijgen. Toch zal het nog wel enige tijd kosten voordat alles weer normaal is,” besluit Teun Jeuk.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in