Heel Hattem van het gas af?

De gemeenteraad van Hattem neemt morgen in zijn vergadering een besluit over twee belangrijke zaken. Het gaat hier om de Regionale Energie Strategie (RES) en over de Regionale Structuur Warmte (RSW). De RES gaat over alternatieve vormen voor het opwekken van elektriciteit zoals zonnepanelen en windmolens. De RSW over alternatieve warmtebronnen zodat woningen, bedrijfsgebouwen, sportkantines en dergelijke niet meer door aardgas worden verwarmd. Beide ontwikkelingen zijn een rechtstreeks gevolg van het klimaatakkoord. De gemeente Hattem ontwikkelt deze toekomstvisies in regionaal verband; de Regio Noord-Veluwe.

Warmte
Volgens het klimaatakkoord moeten in 2050 alle Nederlandse huizen gasloos zijn. In het regionale plan staat dat de Veluwe een uniek gebied is. Er is veel natuur en weinig zware industrie (b.v. voor restwarmte). Toch ziet men kansen zoals warmtekoude opslag in de grond. Voorbeelden van andere alternatieve bronnen die worden genoemd zijn: beschikbaarheid van hernieuwbaar gas en gebruik van warmtenetten.
In de Transitievisie Warmte staat hoe Hattem dit wil aanpakken. De Hilst, bedrijventerrein Netelhorst, De Bongerd en Uilennest komen als eerste wijken in aanmerking om gasloos te worden. De gevolgen en kosten kunnen groot zijn voor huiseigenaren. Voor huurwoningen werkt Hattem nauw samen met Triada.

Energie
De gemeenteraad heeft al bepaald dat er geen hoge windmolens op Hattems grondgebied mogen komen. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op daken of bijvoorbeeld op stukjes land naast snelwegen of boven de snelweg (overkapping). In de huidige zoekgebieden ligt ook het terrein van de voormalige vuilstort aan de Oranje Nassaulaan. Dit is Natura2000 gebied en de Vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH) is tegen het plaatsen van panelen op deze plek omdat hier een stukje unieke natuur is ontstaan dat een foerageergebied is voor wild. VLMH heeft hierover een brief gestuurd naar de gemeente. De vereniging wijst op het belang van deze ecologische verbindingszone en wil dat dit gebied uit het zoekgebied zonnevelden wordt gehaald. Verder wil de VLMH dat er een werkgroep komt waarin alle betrokkenen en natuurverenigingen kunnen meepraten.

Twee besluiten
Zowel de energie- als de warmtetransitie staan op de agenda van de gemeenteraad als één punt, waarover de raad één besluit neemt. HattemCentraal en D66 hebben een voorstel (amendement) ingediend om beide plannen te splitsen en twee aparte besluiten hierover te nemen.
Verder hebben beide fracties een voorstel ingediend het besluit over de RES 1.0 Regio Noord-Veluwe vast te stellen met uitzonderingen van het gebied Hattemer Poort en het Natura 2000 terrein aan de Nassaulaan (voormalige vuilstortterrein).
Het CDA en de PvdA hebben een amendement ingediend waarin zij aangeven dat de Hattemer Poort niet als zoekgebied kan worden opgenomen, voordat met alle belanghebbenden hierover is gesproken.

Powered by Hattem
Dick Stoppelenburg, voorzitter van Powered by Hattem (PbH) spreekt zijn zorg uit over de voorgenomen besluitvorming. “Het is bijzonder onverstandig nu al uitzonderingen te gaan maken. Wij zijn enorme voorstanders van zon op dak, dubbel grond gebruik e.d. maar daarmee komen we niet aan voldoende duurzame energie. Er is meer nodig! Eerst onderzoeken en op basis van feiten besluiten nemen!”

De raadsvergadering van morgen is belangrijk en kan gevolgen hebben voor alle Hattemers. Op de website van de gemeente kan je bij agendapunt 13 alle stukken vinden die morgen worden besproken.
Fractievoorzitter Erik Kort van D66 sprak hierover in Hattem Actueel. Luister hier het gesprek dat John van Dijk met hem had na. Het interview begint op 9.30 min.

RTV Hattem
De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream en begint om 20.00 uur.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in