Jeugd bij Verkentoren weren met geluid

De Verkentoren is een markant punt in Hattem dat prachtig op de stadsmuur ligt. Iedereen die door Hattem rijdt, kan de toren met zijn rieten dak zien. Maar de schoonheid van de toren wordt niet door iedereen op waarde geschat.

Meerdere raadsleden hebben hun zorg uitgesproken over de overlast en vernielingen rond de toren. Burgemeester Sanderse heeft naar aanleiding van de meest recente vragen van D66 de raadsleden geantwoord. “In de afgelopen maanden stonden er hekken rondom de Verkentoren. Dit was voor de gemeente een tijdelijke oplossing om te voorkomen dat groepen jongeren bij elkaar zouden komen bij de Verkentoren. Tegelijkertijd hadden we ook te maken met een stijging van het aantal meldingen van jeugdoverlast in Hattem. Hierop hebben we samen met de deelnemers van het overlastnetwerk (jongerenwerker SWH, wijkagenten, jeugd coördinator van de Veiligheidskamer, preventiemedewerker van Tactus, jeugdconsulent CJG, BOA en de ketenregisseur) een integrale aanpak ontwikkeld,” aldus Sanderse.

Extra controle en inzet
“Met het oog op het toeristische seizoen en kijkend naar de integrale aanpak die ontwikkeld is, hebben we besloten de hekken weg te halen. Helaas moeten we concluderen dat de aanpak jongerenoverlast nog niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. Dit zien we met name terug rondom de Verkentoren. In overleg met de partners in het overlastnetwerk zetten we de aanpak daarom gewijzigd voort, gebiedsgericht rondom de Verkentoren. Dat betekent dat de locatie nog nadrukkelijker wordt meegenomen door jongerenwerk, de politie en de BOA’s. Overigens blijven we ook de integrale aanpak ook voortzetten en zoeken daarbij het gesprek op met zowel jongeren als ouders,” vervolgt de burgemeester.

Wegjagen met geluid
B&W kijkt ook naar de fysieke inrichting van de Verkentoren. Door diverse raadsleden zijn daar suggesties over gedaan, die het college toetst op haalbaarheid. “We bekijken onder andere de mogelijkheid om een pilot te beginnen door het plaatsen van een mosquito. Dit is een systeem dat een hoog geluid produceert wat alleen voor jongeren tot ongeveer 25 jaar wordt gehoord. Dit kan worden gebruikt om de jongerenoverlast tegen te gaan in de avonduren en de nacht. Hiermee blijven de Verkentoren en het parkje een mooie plek om te bezoeken door toeristen (bijvoorbeeld als onderdeel van de stadswandelingen) en inwoners van Hattem,” besluit de burgemeester in haar antwoord aan de raad.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in