CDA Hattem bezoekt Tweede Kamerlid Harmen Krul

Het CDA Hattem vindt het belangrijk dat het geluid uit de lokale samenleving ook wordt gehoord in de Haagse politiek. In dit kader brachten vier Hattemse CDA’ers, Harry Kremer, Ad Visscher, Teun Juk en Robert Klaassen, onlangs een bezoek aan de Tweede Kamer. Daar spraken zij met Harmen Krul, kersvers Tweede Kamerlid voor polihet CDA en fractiewoordvoerder over onder meer infrastructuur en mobiliteit. De aanwezigen gingen in gesprek over onderwerpen als luchtvaart, stikstof en verduurzaming.

Luchtvaart
Luchtvaart is in de politiek en de samenleving momenteel een beladen onderwerp, zeker binnen de bredere discussie over stikstof. Het zomaar opkopen van stikstofrechten door Schiphol en Lelystad Airport is voor het landelijk CDA en CDA Hattem niet acceptabel. Het CDA landelijk steunde onlangs een motie waarin het kabinet werd opgeroepen geen natuurvergunning voor deze vliegvelden te verlenen zolang deze niet ook een bijdrage leveren aan het stikstofprobleem. Het CDA Hattem heeft in het gesprek met Harmen Krul benadrukt dat het CDA lokaal en provinciaal tegen de opening van Lelystad Airport is. Krul gaf aan dit signaal ter harte te nemen en kondigde aan dat het landelijk CDA deze zomer met een breder visiestuk op mobiliteit gaat komen, waarin nader stelling zal worden genomen over deze onderwerpen. Krul heeft inmiddels al wel in de Tweede Kamer aangegeven dat er bij zijn partij op dit moment geen steun voor de opening van Lelystad Airport voor groot vliegverkeer.

Stad tegenover platteland
Het gesprek tussen de CDA’ers sneed ook het onderwerp stad tegenover platteland aan. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen heeft laten zien dat er veel onvrede is in de samenleving over het kabinetsbeleid, met name in kleine en middelgrote dorpen en steden. Den Haag moet meer luisteren naar en aandacht hebben voor het gebied buiten de Randstad, bijvoorbeeld op het gebied van het voorzieningenniveau en bereikbaarheid. Het CDA Hattem vroeg ook aandacht voor verduurzaming, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen langs snel- en spoorwegen. Harmen Krul gaf aan dit onderwerp verder onder de aandacht te brengen in de Kamer.

Vertrouwen voor de toekomst
Raadslid Robert Klaassen kijkt positief terug op het bezoek: “Het is goed om als landelijk en lokaal CDA in gesprek te blijven. Het voordeel van een partij als de onze is dat we korte lijntjes hebben met Den Haag en op deze manier invloed kunnen uitoefenen op de landelijke koers, bijvoorbeeld over Lelystad Airport. En het is fijn dat de Kamerfractie laat zien standpunten te willen heroverwegen wanneer er lokaal goede argumenten worden aangedragen om het anders te doen. Dat schept vertrouwen voor de toekomst.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in