Raad Hattem stemt in met extra krediet verplaatsen ijsbaangebouw

Tijdens de Raadsvergadering van 6 mei is de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 375.328 voor het afronden van de gebiedsontwikkeling uitloopgebied Assenrade en voor de aankoop van twee percelen grond die nu nog eigendom zijn van Prorail.

Teveel kostenoverschrijding
Hierover is lang en fel gediscussieerd. Uit de reacties werd duidelijk dat de politiek vindt dat de raad teveel wordt geconfronteerd met kostenoverschrijding van projecten. Recente en actuele voorbeelden werden genoemd zoals de Hogenkamp, de bestrating van de Markt en nu weer de verplaatsing van het IJsbaangebouw.

Erik Kort – fractieleider D66 zei hierover: ‘Wij zien hier dus weer een uit de hand gelopen project waarbij de raad op een achteraf moment wordt geïnformeerd over de vergaande overschrijding en waarbij ze alleen nog maar als een voldongen feit kan instemmen.
Teun Juk – Fractieleider CDA – ‘Ik ben er een beetje klaar mee, voorzitter. Iedere keer dit soort voorstellen hier op de agenda en ik snap het allemaal, het wordt allemaal uitgelegd, het is onvermijdelijk dat we euro’s erbij moeten leggen, maar ik ben er een beetje klaar mee.’

Uiteindelijk stemden alle partijen, met uitzondering van de VVD, in met de kredietaanvraag.


Reacties:

VVD

‘Wat de VVD Hattem stoort in dit dossier, is dat wij als raad tussentijd niet zijn geïnformeerd dat de gewijzigde plannen niet meer binnen het gestelde budget uitgevoerd konden worden. Wij als raad, wederom, achteraf geconfronteerd worden met een forse overschrijding van het afgesproken budget, en ons nu achteraf gevraagd wordt om een fors krediet te verstrekken.
Dit is wat ons betreft de omgekeerde wereld. De verantwoordelijke wethouder hoort terug te komen bij de raad voordat hij vergaande toezeggingen doet naar de ijsvereniging. Toezeggingen waar wij als raad eigenlijk nu bijna geen nee meer tegen kunnen zeggen.

Met het verstrekken van het krediet, gaan wij als Hattem geld lenen omdat de verantwoordelijke wethouder niet genoeg geld (budget) heeft vrijgemaakt voor dit plan.
De VVD Hattem daarom gaat niet akkoord met het krediet. Wij vinden het “te makkelijk”, in de wetenschap dat wij als gemeente Hattem er financieel matig voorstaan, om bij de raad nu de hand op te houden. De matige positie waar de gemeente Hattem zich momenteel in bevindt, zou het signaal moeten zijn voor dit college, en de rest van de raad, om zuiniger om te gaan met gemeenschapsgeld.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in