Scouting De Trijsberg maakt bezwaar tegen hoogte toeristenbelasting

De raadsfracties hebben veel vragen over de toeristenbelasting in Hattem. Toeristen die in Hattem overnachten moeten deze belasting betalen. De gemeente stelt voor twee tarieven te hanteren en wel 2,40 euro voor overnachtingen in hotels, vakantiehuisjes, (Air)B&B verblijven en groepsaccommodaties. Eigenaren van (sta)caravans, tenten, campers en boten die op de camping of in de haven in hun eigen mobiele onderkomen verblijven, betalen 1,50 euro per nacht. De tarieven voor gebruikers die een vaste seizoen of jaarplaats betalen 298,80 euro of 298,20 per jaar.

Het vaststellen van de tarieven voor de toeristenbelasting staat op de agenda van de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken van maandag 29 november 2021. Diverse partijen hebben vragen over de toeristenbelasting gesteld en de differentiatie van het tarief.
De PvdA wil van de wethouder weten of het mogelijk is te schuiven met het hoge en lage tarief van de toeristenbelasting. De wethouder antwoordt dat door verruiming/verschuiving van de voorwaarden voor het lage tarief het aantal overnachtingen toeneemt dat onder het lage tarief valt. Zonder verhoging van het hoge tarief voor verblijf in accommodaties die geen stacaravan en/of mobiel kampeeronderkomen zijn wordt de geraamde opbrengst niet behaald.

Het CDA vraagt zich af waarom het tarief fors is verhoogd van 1,50 euro naar 2,40 euro? In het antwoord van de wethouder staat dat er geen geleidelijke verhoging van het tarief is toegepast vanwege corona. Voor 2021 zou het tarief 1,95 euro zijn, maar uiteindelijk is besloten het tarief te laten staan op 1,50 euro.

Vrijstelling scouting
Op de vraag van de ChristenUnie wat de financiële consequentie zou zijn voor Hattem als verenigingsgebouwen, gerund door vrijwilligers zonder winstoogmerk worden vrijgesteld van toeristenbelasting antwoordt wethouder Auke Schipper als volgt: “Het door de scouting geboden verblijf zou dan naar de soort verblijf onderscheiden moeten worden van andere soorten verblijf om vrijgesteld te worden. De omschrijving van de vrij te stellen soort verblijf bepaalt de reikwijdte van de vrijstelling, maar die zal altijd groter zijn dan alleen de genoemde scouting. Dit heeft invloed op de belastingopbrengst. Alleen kijkend naar de scouting bij vrijstelling voor de toeristenbelasting dan levert dat een financieel nadeel op in het begrote bedrag van de toeristenbelasting van € 3.679,-.”

Amandement HattemCentraal
HattemCentraal vindt het voorgestelde tarief “buiten proportioneel en ook nog eens ondoordacht van dit college.” Groepsaccommodaties bestemd voor scoutinggroepen en scholieren onder de achttien jaar dienen, wat HattemCentraal betreft, vrijgesteld te worden van enige vorm van toeristenbelasting.
Hoewel de andere fracties aangeven eerst de reactie van het college in de commissievergadering af te wachten, wil HattemCentraal maandag een amendement inbrengen als bespreekstuk en als basis om te komen tot een raadsbreed amendement.

Gesprek met ondernemers
Het CDA heeft aan de wethouder gevraagd of hij met ondernemers heeft gesproken. Wethouder Auke Schipper heeft met een viertal verblijfbieders gesproken: een B&B, Apart Hotel, de jachthaven en Molecaten. De reacties van de ondernemers was wisselend. Geruststelling bij Jachthaven en Molecaten voor wat betreft het laagtarief. Apart Hotel en B&B hebben dit voor kennisgeving aangenomen en vooral verzocht om voor de komende jaren het tarief niet verder te verhogen. Over het hoogtarief Molecaten hebben zij nog een aanvullende brief gestuurd die betrokken is bij begrotingsbehandeling.

De commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken vergadert op maandag 29 november 2021. Deze vergadering is vanwege de corona-maatregelen digitaal en begint om 20.00 uur.

De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in