Ontwerp bestemmingsplan woningbouw ’t Veen-Noord Hattem

In het zuidelijke deel van Hattem bevindt zich het bedrijventerrein ’t Veen. Onder meer vanwege de komst van het bedrijventerrein Hattemerbroek, bestaat de wens om ’t Veen te transformeren tot woonlocatie. Dit bestemmingsplan voorziet hierin voor het noordelijke deel van het bedrijventerrein. Het gaat om de voormalige locaties Antarctica en BeterBed en de bestaande locatie van de Kringloop.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘’t Veen-Noord Hattem’ en het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ‘’t Veen-Noord Hattem’ met bijbehorende stukken ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is bedoeld om maximaal 130 (grotendeels) grondgebonden woningen mogelijk te maken dit deelgebied.

Parkeerdruk
Een punt van aandacht bij dit bestemmingsplan is parkeren. In de plannen staat aangegeven dat ‘t Veen-Noord een op de situatie toegesneden parkeernorm vraagt. Men wil voorkomen dat geparkeerde auto’s het straatbeeld bepalen en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het plan negatief beïnvloeden. Parkeren op eigen terrein wordt daarom gestimuleerd door het parkeren in de openbare ruimte zoveel mogelijk te clusteren in parkeerhoven. Dit zie je ook in Assenrade.


In het plan voor ’t Veen is rekening gehouden met het door de gemeente Hattem opgestelde concept-programma van eisen ’t Veen. Als het parkeren volgens dit plan wordt uitgevoerd, dan betekent dit dat er gemiddeld 0,3 parkeerplaats is voor bezoekers aan de wijk. Dit is aan de krappe kant. Of dit onvoldoende is, zal in de toekomst moeten blijken. Er zijn namelijk ontwikkelingen die een positieve invloed kunnen hebben op de parkeerdruk zoals deelauto’s, parkeren bij De Marke en meer gebruik maken van de fiets door de goede aansluiting op het Roseboomspoor. Mocht op termijn blijken dat er onvoldoende parkeerruimte is, dan kunnen eventueel 28 extra parkeerplaatsen in de wijk, naast het openbare groen ingericht worden.

Inzagetermijn en reageren
Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 27 juni 2019 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 8 augustus 2019). Je kan daarvoor een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.
Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.hattem.nl.
Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer S. Herder via (038) 443 16 16.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in