Hattemse kerken vieren fusiefeest

HATTEM – Zo’n duizend Hattemse kerkgangers verruilden afgelopen zondag de kerkbanken voor klapstoeltjes in de Marke. Een enkeling moest plaatsnemen op de iets minder comfortabele tribunes, maar dat had men er graag voor over. Drie Hattemse kerken hebben elkaar weergevonden en daarvoor was een ruimte nodig die alleen de Marke kon bieden.

Avondmaalsviering als symbool van eenheid

De viering is het resultaat van een fusieproces tussen de Nederlands Gereformeerde en de Vrijgemaakt gereformeerde kerken. In Hattem zijn dat de Ontmoetingskerk (NGK) en De Open Poort en Gasthuiskerk die beide van GKV snit zijn. Plaatselijk weten de kerken elkaar al langer te vinden, bijvoorbeeld in het jeugd- en jongerenwerk, maar ook in het gezamenlijk hulp bieden in noodsituaties in en buiten Hattem. Tijdens de zomermaanden werden al gezamenlijke diensten georganiseerd.

Eén ding ontbrak daar nog aan, het gezamenlijk vieren van het avondmaal. Dit wordt in de kerk gezien als het ultieme teken van verbondenheid. Maar afgelopen zondag was het zo ver en werd gezamenlijk brood en wijn genuttigd als teken van verbondenheid. Bij de viering waren ook vertegenwoordigers van andere Hattemse kerken aanwezig zoals de Vrijzinnigen en de Protestantse Kerk. Ook liet de burgerlijke gemeente zijn belangstelling blijken voor de fusie met de deelname van wethouder Tjitske Siderius.

‘Kerkelijk Goochelaar’ Jan vermaakt de kinderen

Voor de kinderen was er een aparte samenkomst waar onder meer “Kerkelijk Goochelaar” Jan de jeugd vermaakte.

De drie kerken gaan samen verder onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken. Aan de zondagse gang van zaken zal de komende tijd niet veel veranderen, zodat er in elk van de drie gebouwen diensten blijven.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in