Veiligheidsplan: ‘Een veiligere leefomgeving voor onze inwoners’

Hattem slaat met de gemeenten Elburg, Epe, Heerde, Nunspeet en Oldebroek de handen ineen met het Openbaar Ministerie en Politiebasisteam Veluwe Noord. Ze presenteren samen het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024-2027. Dit plan richt zich op een integrale aanpak van de thema’s jeugd en veiligheid, ondermijning en digitale criminaliteit. Het doel: een veilige samenleving op de Noord-Veluwe.

Tom Horn, burgemeester gemeente Epe, benadrukt namens de zes gemeenten het belang van een gedeelde visie en integrale aanpak: ‘Samen met onze partners en inwoners werken we aan een veilige omgeving. De prioriteiten van het IVP 2024-2027 leiden tot concrete acties en samenwerking’.

Prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2024-2027
Jeugd en veiligheid: Inwoners kunnen verwachten dat er meer aandacht is voor preventie en ondersteuning bij escalaties, zowel bij jongeren als volwassenen in kwetsbare situaties. Dit betekent dat er programma’s en initiatieven worden opgezet om te voorkomen dat jongeren in criminaliteit belanden en om hen te ondersteunen bij eventuele problemen.
Ondermijning: Dankzij voortdurende inspanningen en samenwerkingen met verschillende instanties, kunnen inwoners erop vertrouwen dat de gemeenten alert blijven op ondermijnende activiteiten. Dit vergroot de weerbaarheid tegen criminaliteit zoals drugshandel en mensenhandel, waardoor de omgeving veiliger wordt.
Digitale criminaliteit: Met de opkomst van cybergerelateerde criminaliteit blijven de gemeenten zich actief inzetten om inwoners te beschermen tegen digitale dreigingen. Door deel te nemen aan landelijke en regionale initiatieven wordt er gewerkt aan preventie en effectieve samenwerkingen om de online veiligheid te waarborgen.

Uitvoeringsplannen en samenwerking
Sinds 2012 werken de gemeenten, het Openbaar Ministerie en het Politiebasisteam Veluwe Noord samen om werk te maken van een veiligere omgeving. Ze doen dit door het opstellen van een meerjarig integraal veiligheidsplan en dit te vertalen naar jaarlijkse uitvoeringsplannen. Door deze gezamenlijke inzet wordt het veiligheidsbeleid efficiënter en van betere kwaliteit.

Een goede uitwerking van het Veiligheidsplan zorgt ervoor dat inwoners profiteren van:
Efficiënter en kwalitatief beter veiligheidsbeleid dankzij de gezamenlijke inzet van de gemeenten, het Openbaar Ministerie en het Politiebasisteam Veluwe Noord.
Verbeterde communicatie over de veiligheidssituatie in de buurt en versterking van de onderlinge band in de samenleving, waardoor inwoners zich veiliger voelen in hun omgeving.
Toezicht, handhaving van regels op straat en gepast optreden tegen overtredingen binnen de beschikbare middelen, om een veilige leefomgeving te waarborgen.

Jan Nathan Rozendaal, burgemeester gemeente Elburg, voegt hieraan toe: ‘Samen bouwen we aan een veilige toekomst voor onze gemeenschap. Het Integraal Veiligheidsplan is een krachtig instrument om onze inwoners de bescherming te bieden die ze verdienen.’

Een veiligere leefomgeving voor onze inwoners
RTV Hattem heeft de gemeente Hattem om een reactie gevraagd. Wat betekent dit concreet voor onze stad? ‘In het Integraal Veiligheidsplan hebben de gemeenten, het OM en het politiebasisteam Veluwe Noord drie speerpunten gekozen waarin de meerwaarde wordt gezien van een gezamenlijke inzet. Hierdoor kunnen we de ondersteuning aan onze inwoners beter vormgeven en weerstand bieden tegen criminaliteit. Daarnaast zet de gemeente zich ook in op onderwerpen die lokaal (kunnen) spelen. Ons doel is het creëren van een veiligere leefomgeving voor onze inwoners.’

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in