Lidl, waar praat de raad over?

Lidl wil een winkel bouwen aan de Populierenlaan 14. Volgens het bestemmingsplan is het niet toegestaan om daar een supermarkt te bouwen. De gemeente Hattem wil nu het bestemmingsplan wijzigen zodat er wel een supermarkt kan komen op ’t Veen.

Al in 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven mee te willen werken aan de vestiging van een derde supermarkt in Hattem. Daarna zijn aanvullende besluiten genomen en ook de provincie (Gedeputeerde Staten) heeft nu gezegd geen bezwaren te zien tegen een derde supermarkt op ’t Veen.

Het college vindt dat door een Lidl het aanbod van supermarkten in Hattem wordt vergroot. Daardoor krijgen de Hattemers meer keuzevrijheid en het is goed voor het voorzieningenniveau van de stad.
Ook is het college van mening dat een supermarkt op ’t Veen een goede verdeling geeft van supermarkten in Hattem. Volgens het college hebben andere winkels er geen last van, omdat de winkels ver genoeg uit elkaar liggen. Het college schrijft daarover: “Daardoor zal van schadelijke verdringingseffecten geen sprake zijn en dreigen er geen voorzieningen verloren te gaan.” Ook vindt het college dat de vestiging van een supermarkt past bij de ontwikkeling van ’t Veen omdat in deze wijk veel nieuwe huizen komen.

Niet iedereen is blij
Niet iedereen is blij met een derde supermarkt op ‘t Veen. De eigenaren van Boni en AlbertHeijn in Hattem hebben bezwaar aangetekend. Ook het aannemersbedrijf dat naast het perceel van Lidl is gevestigd heeft bezwaar. Ondernemersvereniging HAVO is bezorgd dat Lidl klanten zal trekken ten koste van de winkels in de binnenstad. Daarom is het plan voor het nieuwe bestemmingsplan al gewijzigd. Zo is vastgelegd dat de winkel maximaal 1.300 m2 groot mag zijn. Voor Lidl is dit ook een absoluut minimum en als het aantal m2 minder is, dan komt er geen Lidl in Hattem.

Aangepast plan Lidl
Lidl heeft de afgelopen week gesproken met bijna alle raadsfracties en met bewoners van de Leliestraat. Het resultaat is een alternatief plan van Lidl waarin opmerkingen van bewoners en raadsfracties zoveel mogelijk zijn meegenomen.

Geluidsoverlast
De bewoners van de Leliestraat waren bang voor geluidsoverlast.  Lidl heeft gezegd dat zij de manier van lossen van vrachtwagens gaat aanpassen. Dat zal dan inpandig gebeuren in een geluid- en winddicht dockingstation waardoor er minder omgevingslawaai is. Ook zullen vrachtwagens niet eerst om het winkelpand heen rijden zoals eerst bedacht, maar nu achteruit naar deze ruimte rijden. Daarmee wordt voorkomen dat de bewoners van de Leliestraat (’s nachts) geluidsoverlast ervaren. Een ook zal de geplande 4,5 hoger muur daardoor niet nodig zijn en er ook niet komen.

Wijziging bestemmingsplan
Vanavond vergadert de gemeenteraad over de wijziging van het bestemmingsplan en hierover stemmen. De partijen in Hattem geven allemaal aan dat zij voor een derde supermarkt op ’t Veen zijn, maar elke partij heeft nog wel zorgen en vragen.
Het nieuwe plan waarover de gemeenteraad stemt, zal van 25 november 2021 zes weken ter inzage liggen.

“Een nieuwe Lidl op ’t Veen is een aanwinst voor Hattem,” zegt raadslid Martin van Duinen namens CDA Hattem. Het CDA maakt zich wel zorgen over het verkeer, want er komen meer auto’s van personeel en klanten van Lidl en vrachtwegen voor laden en lossen. Ook de geluidoverlast voor de bewoners van de Leliestraat was een punt van zorg voor het CDA. Lidl heeft met omwonenden gesproken en de plannen voor laden- en lossen aangepast en daardoor is er geen geluidoverlast meer.

Gerrit van Keulen van de PvdA Hattem wil graag dat er een duurzame winkel komt met zonnepanelen op het dak. Lidl heeft aangegeven duurzaam te willen bouwen om niet onnodig energie te verspillen. Op een vraag van Van Keulen over de gevolgen van het ondergronds brengen van hoogspanningskabels heeft de gemeente geantwoord dat de bouw van Lidl hierop geen invloed heeft.

Zonnepanelen boven de parkeerplaats
D66 Hattem wil ook graag een duurzame Lidl.
Fractievoorzitter Erik Kort zegt ook dat hij zich zorgen maakt over de toename van het verkeer. Lidl heeft aangegeven een deel van de parkeerplaats overdekt te maken met zonnepanelen. Verder zegt de gemeente dat De Hoopjesweg en Populierenlaan 30 km wegen worden.

HattemCentraal (HC) heeft een alternatief plan bedacht en besproken met Lidl. HC is voor een derde supermarkt. Frank Nico Hogeweg vertelde hierover in Hattem Actueel van zaterdag 13 november 2021. (Luister hier de uitzending na. Het gesprek begint bij 32.50 min.) Dit plan zal Lidl niet volledig overnemen, maar Lidl onderzoekt wel de mogelijkheid om een fietspad vanaf te Roseboomspoor te maken. De PvdA wil dit ook graag maar de gemeente Hattem is geen voorstander. Ook vindt HC, het als D66, het heel goed dat er zonnepanelen komen op de parkeerplaats. HC wil ook zeker weten dat de nieuwe Lidl niet te groot wordt. De gemeente heeft gezegd dat 1.300m2 maximaal is en dat dit ook niet kan veranderen.
Ook komt er meer groen op het terrein door open bestrating op het parkeerterrein.

Marinus Kers zegde in Hattem Actueel dat de ChristenUnie ook voor de vestiging van Lidl is. (Luister hier de uitzending na. Het gesprek begint bij 32.50 min.) Deze partij heeft geen vragen gesteld aan het college en ook niet apart met Lidl gepraat.

Raadsvergadering
Maandag 15 november 2021 staat het bestemmingsplan van Lidl op de agenda van de Raadsvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in