Boswerkzaamheden in het Zwolsebos

Staatsbosbeheer start halverwege februari boswerkzaamheden in het Zwolsebos, waarbij er gewerkt wordt aan een toekomstbestendig bos. De werkzaamheden worden in de periode van 15 maart tot en met 15 juli onderbroken in verband met het broedseizoen.

Staatsbosbeheer zorgt met de boswerkzaamheden voor een toekomstbestendig en gevarieerd bos. “Het bos wordt gedund door bomen te oogsten om andere bomen ruimte te bieden voor groei. Daarnaast wordt er gestuurd op verschillende boomsoorten in het bos. Verschillende soorten bomen verhoogt de vitaliteit van het bos en de diversiteit aan diersoorten. Van tevoren wordt er zorgvuldig beoordeeld in welke bosvakken een dunning noodzakelijk is. Het bos wordt beheerd als leefgebied van planten en dieren, als een plek waar wij allen kunnen genieten en waar toekomstige generaties ook hout kunnen oogsten.”

Flora- en faunacheck
Voorafgaand en tijdens de dunning wordt er een flora- en faunacheck uitgevoerd. “Hierbij wordt het bos geïnventariseerd op de dieren en planten die er leven. Voor de start van het werk is nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Deze plekken met de juiste ruimte er omheen worden uitgezonderd van de houtoogst en voorzien van een markering door middel van lint.”

Bestemming hout
De gezaagde bomen worden op aangewezen plekken gestapeld. Op deze zogenaamde rolstapels worden labels gehangen met QR-codes erop die verwijzen naar de website www.waargaatdithoutnaartoe.nl waar te lezen is waar het hout voor gebruikt gaat worden. “De takken en toppen van bomen blijven achter in het bos. Dit bevat veel mineralen die door afbraak weer opgenomen kunnen worden door andere bomen en planten via de bodem.

Verloop werkzaamheden
De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden met een mobiele kraan met zager en harvester, een machine die gebruik mag maken op de daarvoor aangewezen paden. Hierdoor kunnen sommige paden tijdens en na de werkzaamheden minder goed begaanbaar zijn. Wanneer alle werkzaamheden afgerond zijn, worden de wegen en paden weer hersteld.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in