VeluweOp1 presenteert de VeluweAgenda 2030

VeluweOp1 is een breed samenwerkingsverband tussen grondeigenaren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden op en rond de Veluwe. De gemeente Hattem maakt ook onderdeel uit van deze brede alliantie en gezamenlijk willen zij de ambities van de VeluweAgenda realiseren.

Deze maand is de VeluweAgenda 2030 gepubliceerd onder het motto: “Beleef De Beste Veluwe”. Onderdelen van deze agenda zijn:

  • Het beschermen en versterken van het stamkapitaal ofwel de natuur en pracht van de Veluwe en het erfgoed.
  • Excellente gastvrijheid in een gezonde vrijetijdseconomie met goede bereikbaarheid, top-activiteiten en verblijf.
  • Behoud en herstel van ecologische diversiteit en robuustheid in het centrale natuurgebied van de Veluwe en de omliggende gebieden IJsselvallei, Randmeren en Gelderse Vallei.
  • Een bredere kijk op recreatie en tourisme. Niet alleen met doel om meer mensen te trekken, maar om de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen.
  • Meer aandacht voor de wensen, belangen en betrokkenheid van bewoners bij nieuwe ontwikkelingen op de Veluwe.

In de publicaties staan niet alleen de ambities, maar ook voorbeelden hoe men die wil bereiken. Bijvoorbeeld (in de paragraaf Beleefbaar Erfgoed) door het verhaal van de Veluwse Hanzesteden beter digitaal te presenteren en te vertellen, of door leegstaande monumenten een nieuwe recreatieve functie te geven.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in