Hattem ontvangt 130.000 euro NPO-geld voor onderwijs

De gemeente Hattem ontvangt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in totaal circa €130.000 aan NPO-gelden. Dit Nationaal-Programma-Onderwijs-geld is een tegemoetkoming vanuit de rijksoverheid i.v.m. leerachterstanden die leerlingen door de corona-maatregelen hebben opgelopen. Het betreft dan ook een doeluitkering hetgeen betekent dat het geld hiervoor besteed moet worden.

Het college van B&W heeft een inventarisatie bijna afgerond en zal voor de jaarwisseling besluiten over de inzet van de middelen. Samen met partners zijn plannen ontwikkeld over hoe deze middelen in Hattem ingezet kunnen worden, o.a. voor de organisatie van een ‘summercamp’ voor Hattemse kinderen, het aanbieden van trainingen op scholen gericht op o.a. het executief functioneren en sociale en emotionele vaardigheden. Ook wordt er gekeken of de buurtsportcoaches vaker op de scholen kunnen worden ingezet.

Ondanks dat het om tijdelijke middelen gaan wil het college waar mogelijk duurzame effecten realiseren.

De inzet van de gelden maakt onderdeel uit van de programmabegroting die maandag 8 november 2021 door de gemeenteraad wordt besproken in de Begrotingsraad. Deze vergadering vindt vanwege de corona-maatregelen plaats in MFC De Marke en begint om 18.00 uur.

De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in