Geef uw mening over de ontwikkeling van Schiphol

Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. Dit gebeurt door middel van een internetconsultatie. Iedereen kan de vragenlijst invullen en zijn mening geven.

De consultatie bestaat uit 10 vragen met deelvragen. Het is niet nodig die allemaal in te vullen. Voorbeelden van onderwerpen die worden bevraagd zijn:

– spreiding van vakantieverkeer naar regionale vliegvelden;
– ontmoedigen van vliegen over korte afstanden;
– economische betekenis Schiphol;
– geluidsoverlast;
– geluidsmeting en rekenmethodes;
– CO2 uitstoot, luchtkwaliteit en fijnstof.

De consultatie is onderdeel van een bredere reeks activiteiten die de Omgevingsraad Schiphol organiseert om de opvattingen van zo veel mogelijk mensen te betrekken bij de totstandkoming van de adviezen.

De Omgevingsraad Schiphol stelt uw bijdrage zeer op prijs en zal in haar advies publiekelijk rekenschap geven van de opvattingen die in deze consultatie naar voren worden gebracht.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in