Tag: begrotingsraad

Raad Hattem unaniem v贸贸r begroting 2024

De gemeenteraad van Hattem keurde afgelopen maandag de begroting van 2024 met algemene stemmen goed. Meer zorgen waren er over het financi毛le meerjarenperspectief van...

Raad keurt begroting 2023 goed

HATTEM - De Hattemse gemeenteraad keurde maandagavond de voorstellen voor de begroting 2023 goed. Het college toonde zich na afloop tevreden. Met deze begroting...

Raad Hattem keurt begroting goed

In de raadsvergadering van 8 november 2021 heeft de gemeenteraad van Hattem de begroting goedgekeurd. De 4 fracties van CU, CDA, PvdA en D66 stemden...

Gemeenteraad gaat weer vergaderen in MFC De Marke

Maandag 8 november 2021 is er Begrotingsraad waarin de gemeenteraad overlegt over de programmabegroting. Deze vergadering vindt vanwege de corona-maatregelen plaats in MFC De...