Kleur de Hanze

Tijdens de laatste 9 dagen van het jaar vindt in 9 Hanzesteden het evenement Kleur de Hanze plaats. Dit spectaculaire lichtevent is een bijzondere interactie tussen mens en gebouw: in elke Hanzestad zijn 1 of meerdere gebouwen omgezet in een kleurplaat, die bewoners, bezoekers, kunstenaars of wie dan ook kunnen inkleuren en uploaden. Vervolgens wordt de kleurplaat geprojecteerd op het pand, dus de bewoner kleurt zelf het Hanzepand.

Meer informatie over de kleurplaat: RTV Hattem
Voor 3 december moet de kleurplaat ingeleverd zijn.

bron: Visit Hattem

Datum evenement: 22-12-2023