Gecombineerde Commissievergadering

Op maandag 25 februari is er een gecombineerde openbare vergadering
van de commissies Sociale Zaken en Algemene en Ruimtelijke Zaken in het
stadhuis. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda is als volgt:
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen.
3. Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijsten commissievergaderingen 28 januari.
4. Locatiekeuze onderwijs cluster 1.
5. Beleid verstrekking geldleningen sportverenigingen.
6. Bouwstenennotitie Omgevingsvisie.
7. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen.
8. Lijst ingekomen stukken.
9. Mededelingen van en vragen aan het college.
10. Sluiting.

Uitgebreide agenda met bijlagen

RTV Hattem
De vergadering wordt live via radio, tv en webstream uitgezonden.
Dinsdag vanaf 10 uur is de herhaling op Radio Hattem.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem

Datum evenement: 25-02-2019