Commissie Sociale zaken en Algemene & ruimtelijke zaken

Op maandag 15 april om 20.00 uur komen de commissie Sociale Zaken
en de commissie Algemene & Ruimtelijke Zaken in een gecombineerde
vergadering bijeen in het stadhuis.

1. Opening.
2. Vaststellen agenda en mededelingen.
3. Vaststellen besluiten- en toezeggingenlijst commissievergadering 25 februari.
4. Voorgenomen besluit pilot Markt.
5. Kredietaanvraag afronding uitloopgebied Assenrade IJsbaan en aankoop
percelen Prorail.
6. Begraafplaatsverordening en aangepaste legesverordening.
7. Convenant regionale samenwerking BW MO.
8. Financiƫle verordening gemeente Hattem 2019.
9. Bijpraatmoment: bouwstenennotitie Omgevingsvisie.
10. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen.
11. Ingekomen stukken.
12. Mededelingen van en vragen aan het college.
13. Sluiting.

RTV Hattem
De vergadering wordt live via radio, tv en webstream uitgezonden.
Dinsdag vanaf 10 uur is de herhaling op Radio Hattem.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Datum evenement: 15-04-2019