Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   14-02-2018 - Voortgang Bedrijvenpark H2O en aansluiting A28  

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) werken samen aan het Vernieuwd Perspectief voor het intergemeentelijke bedrijvenpark H2O. Het bedrijvenpark op het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke (boven)regionaal bedrijvenpark H2O.

De hiervoor in procedure gebrachte bestemmingsplannen bevinden zich in de vaststellingsfase. In het kader van de zorgvuldigheid is de besluitvorming over deze bestemmingsplannen opgeschoven naar juni.

Aansluiting A28
Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark en om het leefklimaat in de kern Wezep te verbeteren is het belangrijk om een goede verkeersontsluiting voor het bedrijvenpark H2O te realiseren. In verband hiermee krijgt het bedrijvenpark een rechtstreekse aansluiting op de A28. De ontwerpbestemmingsplannen voor het Vernieuwd Perspectief hebben inmiddels ter inzage gelegen en iedereen heeft de mogelijkheid gekregen hierover zijn zienswijzen bij de gemeenteraden in te dienen. Van deze mogelijkheid is ruimschoots gebruik gemaakt. Op dit moment worden alle ingediende zienswijzen beoordeeld.

Meer inzicht nodig
Alle noodzakelijke onderzoeken voor het in procedure brengen van het bestemmingsplan zijn op de juiste wijze uitgevoerd en beschikbaar. Op basis van de binnengekomen zienswijzen en de gestelde vragen tijdens een inloopbijeenkomst en een raadsgesprek is geconcludeerd dat er grote behoefte bestaat aan meer en gedetailleerdere inzichten in de akoestische en de verkeerseffecten van de nieuwe aansluiting op de A28. Wij hebben opdracht gegeven voor een aanvullend onderzoek. Hiermee willen we de verkeerseffecten voor de directe omgeving beter inzichtelijk maken.

Overeenkomst
Daarnaast werkt het bedrijvenpark H2O aan een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat over de kostenraming, de te hanteren uitgangspunten en de risico’s. Deze overeenkomst is noodzakelijk voor de definitieve besluitvorming in verband met de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het Vernieuwd Perspectief. Voor de totstandkoming van de overeenkomst is meer tijd nodig, omdat de kosten door aanvullende eisen hoger zijn geworden dan geraamd. Dat moet worden opgelost door kostenbeperkende maatregelen te nemen en/of inkomsten te verkrijgen. Daarover worden gesprekken gevoerd.

Planning
De samenwerkende gemeenten hebben in overleg met het bedrijvenpark H2O besloten voldoende tijd te nemen om alle zorgen te horen en hiermee op een zorgvuldige wijze om te gaan. Daarom is de besluitvorming voor de vaststelling van de bestemmingsplannen voor het Vernieuwd Perspectief verschoven naar juniEr zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

26-05-2018: 'De Bovenstreek’ pakt uit met Schaapscheerdersfeest & BoerderijFair

Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’ aan de Bovenstraatweg 10a in Oldebroek staat zaterdag 26 mei van 10.00 tot 16.00 uur in het teken van het jaarlijkse schaapscheerdersfeest, een (brocante)markt, BoerderijFair, kinderactiviteiten en lekkere hapjes uit oma’s keuken. De bezoekers kunnen in het museum de exposities van tekenaar Rien Poortvliet en preparateur Willem van de Wetering bekijken.

Lees verder >>

26-05-2018: Kunstmarkt Hattem - Een wereld van kunst

Tijdens Kunstmarkt Hattem op zaterdag 26 mei voorziet Rond Uit Hattem de fraaie historische binnenstad van Hattem wederom van allerlei vormen van kunst.

Lees verder >>

27-05-2018: Jubileumoptreden bij Theeschenkerij Oldeniel

Deze maand bestaat theeschenkerij Oldeniel 25 jaar en dat gaat gevierd worden op zondag 27 mei. Je bent natuurlijk de hele dag welkom, maar 's middags verzorgt "Walk'n The Line" een semi-akoestisch optreden. De band bestaat uit een viertal ervaren muzikanten uit de regio en zij brengen een ode aan Johnny Cash. Een overzicht van 50 jaar muziek van de 'man in black' -zoals hij ook wel werd genoemd- wordt door hen ten gehore gebracht.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
...