Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   14-02-2018 - Voortgang Bedrijvenpark H2O en aansluiting A28  

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) werken samen aan het Vernieuwd Perspectief voor het intergemeentelijke bedrijvenpark H2O. Het bedrijvenpark op het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke (boven)regionaal bedrijvenpark H2O.

De hiervoor in procedure gebrachte bestemmingsplannen bevinden zich in de vaststellingsfase. In het kader van de zorgvuldigheid is de besluitvorming over deze bestemmingsplannen opgeschoven naar juni.

Aansluiting A28
Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark en om het leefklimaat in de kern Wezep te verbeteren is het belangrijk om een goede verkeersontsluiting voor het bedrijvenpark H2O te realiseren. In verband hiermee krijgt het bedrijvenpark een rechtstreekse aansluiting op de A28. De ontwerpbestemmingsplannen voor het Vernieuwd Perspectief hebben inmiddels ter inzage gelegen en iedereen heeft de mogelijkheid gekregen hierover zijn zienswijzen bij de gemeenteraden in te dienen. Van deze mogelijkheid is ruimschoots gebruik gemaakt. Op dit moment worden alle ingediende zienswijzen beoordeeld.

Meer inzicht nodig
Alle noodzakelijke onderzoeken voor het in procedure brengen van het bestemmingsplan zijn op de juiste wijze uitgevoerd en beschikbaar. Op basis van de binnengekomen zienswijzen en de gestelde vragen tijdens een inloopbijeenkomst en een raadsgesprek is geconcludeerd dat er grote behoefte bestaat aan meer en gedetailleerdere inzichten in de akoestische en de verkeerseffecten van de nieuwe aansluiting op de A28. Wij hebben opdracht gegeven voor een aanvullend onderzoek. Hiermee willen we de verkeerseffecten voor de directe omgeving beter inzichtelijk maken.

Overeenkomst
Daarnaast werkt het bedrijvenpark H2O aan een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat over de kostenraming, de te hanteren uitgangspunten en de risico’s. Deze overeenkomst is noodzakelijk voor de definitieve besluitvorming in verband met de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het Vernieuwd Perspectief. Voor de totstandkoming van de overeenkomst is meer tijd nodig, omdat de kosten door aanvullende eisen hoger zijn geworden dan geraamd. Dat moet worden opgelost door kostenbeperkende maatregelen te nemen en/of inkomsten te verkrijgen. Daarover worden gesprekken gevoerd.

Planning
De samenwerkende gemeenten hebben in overleg met het bedrijvenpark H2O besloten voldoende tijd te nemen om alle zorgen te horen en hiermee op een zorgvuldige wijze om te gaan. Daarom is de besluitvorming voor de vaststelling van de bestemmingsplannen voor het Vernieuwd Perspectief verschoven naar juniEr zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

22-02-2018: Benefietconcert Unicef' Meer dan een deken'

Met veel plezier nodigt Unicef Zwolle u uit voor een speciaal benefietconcert. Zo’n 140 jonge vocalisten en orkestleden zetten hun muzikale talent in voor kinderen in oorlogsgebieden. Meander Vocaal, het schoolkoor van het Meander College, en het Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel verzorgen samen dit benefietconcert. Het concert wordt gehouden in de Plantagekerk in Zwolle op donderdag 22 februari om 20.00 uur. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar Unicefs speciale winteractie 'Meer dan een deken'

Lees verder >>

24-02-2018: Elektronica Vlooienmarkt

Zaterdag 24 februari organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio-onderzoek Nederland) voor de 22e keer haar Elektronica Vlooienmarkt. Deze wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter grote sporthal van MFC Aperloo in 't Harde waar ruim 220 meter aan kramen opgesteld zal staan. Op deze Elektronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit Nederland, Duitsland en België. Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met elektronica te maken hebben.

Lees verder >>

24-02-2018: Sprokkelmarkt bij Boerderijmuseum Oldebroek

Het programma van de zaterdag 24 februari te houden Sprokkelmarkt bij het Boerderijmuseum aan de Bovenstraatweg 10a in Oldebroek belooft veel goeds. Bezoekers krijgen tussen 10.00 en 16.00 uur een aantal zeer gevarieerde activiteiten voorgeschoteld. Van ’Heel Oldebroek bakt’ en bijzondere gerechten tot een heus treintje voor de kinderen, pannenkoeken bakken en ezeltjes van de kinderboerderij.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
Resultaat ZOA-collecte in Hattem (Jannie van Gelder-Boeve)
www.actief4weduwe.nl online (www.actief4weduwe.nl)
...