Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   29-11-2017 - "Vliegtuigen heel laag over Hattem! Nee!!"  

Het kan bijna niemand ontgaan zijn. Vliegveld Lelystad gaat sterk uitbreiden. `En dat leidt tot enorme overlast. Oost-Nederland is in rep en roer en dat is terecht! Nadat in 2015 in een milieu-effectrapportage (M.E.R.) is aangegeven dat het vlieglawaai wel meevalt, blijkt nu dat de hinder onacceptabel groot is.'

'Vliegtuigen gaan veel lager vliegen dan eerder beschreven; juist Hattem (met Wezep) wordt het meest getroffen. Vliegtuigen zullen binnenkort niet alleen zeer laag over ons woongebied vliegen, maar zullen soms boven onze huizen met veel geraas optrekken van 1800 naar 2700 meter om teveel lawaai voor de rest van de Veluwe te vermijden.`

´Een lange traditie van plezierig wonen wordt met één klap omgezet in een negatief leefklimaat. Deze vernietiging van onze levenssfeer is onacceptabel.´

Zowel in Overijssel als in Gelderland zijn bewonersgroepen uit protest opgestaan en verzetten zich met kracht van argumenten tegen de gang van zaken. In Noord-Overijssel en Noord-Gelderland zijn de Actiegroepen HoogOverijssel en HoogOverWezep opgericht. HoogOverijssel heeft aangetoond dat in de M.E.R. minimaal zeven verkeerde essentiële aannames zijn gehanteerd.

Vele Hattemse burgers realiseren zich dat hun stad ernstig bedreigd wordt. Daarom is de actiegroep “HoogOverHattem” gestart om te voorkomen dat Hattem onleefbaar wordt. De actiegroep is niet tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad, maar wel tegen onnodig lage vliegroutes.

Wist u dat:
- Schiphol vanwege vlieglawaai niet verder uit mag breiden;
- daarom vliegverkeer wordt verplaatst naar vliegveld Lelystad;
- de vluchten (vooral vakantievluchten) van Lelystad vanaf april 2019 moeten starten;
- de vliegtuigen van en naar Lelystad onder het vliegverkeer van Schiphol moeten vliegen;
- er tot april 2019 geen tijd meer zou zijn om het luchtruim beter in te delen;
- daarom de vliegtuigen boven de Veluwe onnodig laag gaan vliegen;
- vliegtuigen boven Hattem op dit moment op zo’n 5.000 à 12.000 meter hoogte vliegen;
- dit straks 1.800 meter wordt;
- de luchtverkeersleiding als dat nodig is vliegtuigen nog lager mag laten vliegen.

'De geplande lage vliegroutes vanaf Lelystad bestaan uit een drie kilometer brede strook die over het zuidelijk deel van Hattem loopt. De vliegtuigen veroorzaken ontegenzeggelijk in heel Hattem onaanvaardbare geluidshinder.'

“HoogOverHattem” wil de inwoners van Hattem actief informeren. Wilt u hen steunen door aan te sluiten bij “HoogOverHattem” ? Mail naar hoogoverhattem@gmail.com

´Wij zullen actief samenwerken met het gemeentebestuur van Hattem en zijn ook al in overleg over samenwerking met vergelijkbare organisaties in onze regio.´

@Leden Actiegroep: Dries Jonker, Freek Monster, Bertil Schuil, Joris Stroobach, Mijndert Ververs

'Grove fouten in rapport milieueffecten Lelystad Airport'
'Eerst herindeling luchtruim daarna pas openstelling vliegveld Lelystad'
"Grote schade toerisme en recreatiesector door vliegroutes Lelystad Airport"
'Nieuwe vliegroutes desastreus voor Noord Veluwe'Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

18-12-2017: Repair Café Stichting Welzijn Hattem

In december wordt door Stichting Welzijn Hattem het Repair Café georganiseerd op maandag 18 december. Enthousiaste vrijwilligers gaan samen met u proberen één en ander te repareren.

Lees verder >>

18-12-2017: Kerstconcert 'D.E.V' in De Open Poort

Het Christelijk Mannenkoor ‘D.E.V.’ verzorgt maandag 18 december het traditionele Kerstconcert in De Open Poort. Harm Hoeve (orgel) en Erica Vogel (dwarsfluit) verlenen hun medewerking aan de uitvoering. Het programma vermeldt naast koorzang van bekende- en minder bekende kerstwerken veel samenzang. Harm Hoeve en Erica Vogel verzorgen enkele muzikale intermezzo’s.

Lees verder >>

19-12-2017: KerstKuier Hattem wordt Kerstzang

De Hattemse KerstKuier trok de afgelopen jaren duizenden bezoekers. Toch gooit de organisatie op 19 december het roer om. In plaats van een wandeling krijgen de deelnemers een korte, maar sfeervolle, ‘VolksKerstZang’ aangeboden op de pittoreske Markt.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
Resultaat ZOA-collecte in Hattem (Jannie van Gelder-Boeve)
www.actief4weduwe.nl online (www.actief4weduwe.nl)
Dorcas Voedselactie weer succesvol verlopen. (J. van Gelder-Boeve)
...