Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   26-09-2016 - 'Gemeenteraad van Heerde heeft sleutel in handen voor bevaarbaar Apeldoorns kanaal tot Wapenveld'  

Alleen als de gemeenteraad van Heerde het voorstel van het College van B&W op 3 oktober niet overneemt - en de besluitvorming opschort tot er werkelijke aanbestedingsbedragen bekend zijn- dán kan in het voorjaar 2017 een zorgvuldig en overwogen besluit genomen worden over de aanpassing van twee bruggen in de gemeente Heerde. Met de aanbesteding voor het beweegbaar maken van de Kloosterbrug en de Manenbergerbrug komen de kosten pas goed in beeld. Deze aanbesteding heeft nog steeds niet plaatsgevonden, terwijl de provincie Gelderland daar wel drie miljoen beschikbaar heeft gesteld voor aanpassing van de bruggen tot in Wapenveld.

Het is dan ook vreemd om nu al af te zien van de eerder overeengekomen ambitie om Wapenveld bereikbaar te maken voor kleine plezierjachten, boten van de zogenaamde BM-klasse.

Als de Raad van Heerde het voorstel van het College wel overneemt, dan worden alle bestuurlijke beloftes en verwachtingen voor een begin van een bevaarbaar kanaal een verdwijnende stip op de horizon. Het is dan ook de vraag of de subsidie van 3,1 miljoen die de provincie Gelderland beschikbaar heeft gesteld om enkele bruggen beweegbaar te maken, opnieuw beschikbaar komt. Dat is de mening van de Stichting Apeldoorns kanaal die zich inzet voor een bevaarbaar kanaal.

De Stichting Apeldoorns Kanaal is kritisch op het voorstel dat het College van B&W aan de gemeenteraad heeft verstrekt en heeft dit afgelopen maandagavond tijdens de commissievergadering kenbaar gemaakt. Er is geen sprake van een consistent beleid en de plannen die de bevolking zijn voorgehouden worden in een te vroeg stadium afgewaardeerd. Waarom?

Een toelichting op het waarom is op zijn plaats aldus de Stichting.
1. De kostenpost van € 25.000 per jaar voor nautisch beheer (baggeren en maaien van de bodem) voor Heerde worden genoemd in het raadsvoorstel. Maar ook staat er gelukkig dat die kosten niet aan de orde zijn bij een maximale vaarsnelheid van 6 km per uur. De Stichting Apeldoorns kanaal is van mening dat 6 km per uur de maximaal gewenste snelheid is op het Apeldoorns Kanaal. Deze kosten zijn daardoor voor Heerde niet aan de orde. De kosten voor vaarwegbeheer (het bedienen van bruggen en sluis) kunnen laag gehouden worden door inzet van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook elders zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.

2. Er heeft, opvallend genoeg, nog steeds geen aanbesteding plaatsgevonden voor het beweegbaar maken van de Kloosterbrug en de Manenbergerbrug. Het is dan wat voorbarig en te vroeg om nu al maar liefst € 10.000 per brug aan jaarlijkse onderhoudskosten op te voeren. Immers, deze kosten worden in hoge mate bepaald door de gekozen ontwerp en constructie. Bij het raadplegen van een van de onderzoeksrapporten komt volgens de stichting een 60 % lager bedrag naar voren. Waarom is dit hoge bedrag opgevoerd in het raadsvoorstel vraagt de
Stichting zich af. Het is dan totaal € 8.846 per jaar voor beide bruggen en geen € 20.000 zoals in het Raadsvoorstel staat opgenomen.

3. In de recent verschenen Najaarsnota van de provincie Gelderland staat ook dat alleen door aanbesteding duidelijk kan worden welke kosten per eigenaar noodzakelijk zijn. Omdat de inhoudelijke ambitie van de provincie nog steeds overeind staat wil men het bedrag van 3.1 miljoen voor de bruggen beschikbaar houden tot eind 2018. Het is dan ook vreemd om als gemeenteraad van Heerde nu al akkoord te gaan met verlaging van de ambitie.
Verder is in een overleg van twee bestuursleden van de Stichting met de wethouder van Hattem de uitspraak gedaan dat Hattem haar deel van de 3,1 miljoen (€ 408.000,-) voor de Hoenwaardse brug wel beschikbaar zou willen stellen aan de gemeente Heerde. Een uitspraak die de moeite waard is om na te gaan of dit inderdaad mogelijk is. Ook dit kan leiden tot extra mogelijkheden voor Heerde. Achtergrond hierbij is het feit dat de gemiddelde doorvaarthoogte van de Hoenwaardsebrug in de zomer nu al zodanig is dat zeker 80% van de pleziervaarten van de BM-klasse er al onder door kan.

4. De nu voorgestelde doorvaarthoogte van 1.30 meter is bedoeld om doorvaart te verlenen aan kleine sloepen en soortgelijke vaartuigen (dag bootjes). In de haven van Hattem liggen er een paar, maar de IJssel is voor dit soort bootjes een te grote barričre volgens de stichting. Dat betekent dat er een schijnoplossing aan bevaarbaarheid wordt voorgehouden met als belofte dat de ambitie voor de BM- klasse blijft maar dan als stip op de horizon. Een verdwijnende stip, niet op maar achter de horizon, volgens de stichting. Plezierjachten van de BM-klasse kunnen daarentegen uit heel Noordwest-Europa verwacht worden en bevorderen het toerisme voor de Veluwe. Er ontstaat dan pas echte reuring aldus de stichting. Als de bruggen niet beweegbaar worden gemaakt, zullen de reeds gerealiseerde nieuwe aanlegplaatsen in Wapenveld niet bereikbaar zijn voor de recreatietoervaart en er dus nutteloos bij liggen.

Verzoek
Het verzoek van de Stichting Apeldoorns kanaal aan de nu aan zet zijnde gemeenteraad van Heerde is dan om nog geen onomkeerbaar besluit te nemen en het college te verzoeken zo spoedig mogelijk de aanbesteding voor het beweegbaar maken van twee bruggen te starten. Verder het college opdracht te geven om met een voorstel te komen voor vaarwegbeheer met inzet van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Ga voor meer informatie naar www.apeldoornskanaal.comEr zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

23-06-2018: Het 3e IJsseldelta Marina Waterpolotoernooi

De datum voor de derde editie van het IJsseldelta Marina Waterpolotoernooi is bekend. Dit jaar strijden de deelnemende waterpoloteams op zaterdag 23 juni tegen elkaar in de jachthaven van Hattem om de felbegeerde beker.

Lees verder >>

23-06-2018: Jachthaven Hattem vormt decor waterpolotoernooi

Aan de derde editie van het IJsseldelta Marina waterpolotoernooi doen verschillende heren, dames en veteranenteams deel.

Lees verder >>

23-06-2018: Voetballers van Hatto-Heim gaan zwerfafval opruimen

De leden van Hatto-Heim doen jaarlijks een maatschappelijke activiteit. Zaterdag 23 juni gaan de voetballers van JO13 en JO15 zwerfafval opruimen in Hattem. Wethouder Auke Schipper zal hen daarbij helpen.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
...